plzh-CNenetdelvltnorues

Długo wyczekiwana polskojęzyczna publikacja będąca zbiorem referatów wygłoszonych przez uznanych ekspertów w trakcie Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu towarzyszącego targom Amberif 2013 miała swoją premierę na targach Ambermart 2017.

Zbiór streszczeń bądź pełnych tekstów wystąpień wszystkich uczestników sympozjum zatytułowanego „Amber. Deposits – Collections – The Market” w języku angielskim wydano w 2013 r. „Polskojęzyczna monografia nie jest wiernym odtworzeniem materiałów z roku 2013, ponieważ nie wszystkie referaty zostały w niej zamieszczone, a część z nich została opublikowana w szerszej niż uprzednio formie” – wyjaśnia prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz. Część tekstów została także uaktualniona zgodnie z aktualnymi wynikami badań.

Książka „Bursztyn. Złoża – właściwości – kolekcje”, wydana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników pod redakcją prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, dr Anny Sobeckiej oraz dr Elżbiety Sontag, dzieli się na dwie części: przyrodniczą (rozdziały dotyczące znalezisk; złóż i kopalni bursztynu oraz innych żywic kopalnych; inkluzji organicznych w bursztynie i kopalu; właściwości i identyfikacji bursztynu; konserwacji bursztynu) oraz część poświęconą sztuce i wystawiennictwu (bursztyn w archeologii, sztuce i wzornictwie; kolekcje bursztynu; targi i wystawy bursztynu). 

Sympozjum „Złoża – kolekcje – rynek”, które odbyło się po raz 20. w czasie Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif, było pierwszym tak dużym międzynarodowym spotkaniem o charakterze interdyscyplinarnym. Wygłoszono blisko 30 referatów i zaprezentowano ok. 20 posterów wprowadzających do aktualnej wiedzy o bursztynie w różnych aspektach.