plzh-CNenetdelvltnorues

10 lutego rusza nabór wniosków o dofinansowanie w długo wyczekiwanym programie wsparcia dla kolejnych 12 branż, które w latach 2017-19 będą wzmacniać wizerunek Polski i polskiej gospodarki na świecie. W tym gronie znalazła się również branża jubilerska.

Na jego uruchomienie czekają od niespełna dwóch lat zarówno beneficjenci wcześniejszego programu promocji zagranicznej (działanie POIG 6.5.1 i 6.5.2 realizowane w latach 2012-2015 przez Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski), jak również nowe firmy z branży jubilerskiej (w tym: bursztynniczej), które zajmują się produkcją wyrobów jubilerskich, sztucznej biżuterii oraz prowadzą działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.  

Branża jubilerska została objęta programem Moda Polska wraz z sektorem odzieżowym, obuwniczym i galanteryjnym. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych – ich maksymalna łączna wartość nie może jednak przekroczyć kwoty 1 mln zł. W sumie na dofinansowanie promocji polskich firm z wybranych 12 branż na rynkach zagranicznych w latach 2017-19 ma zostać przeznaczonych 200 mln zł.

Na liście pozaunijnych rynków perspektywicznych znalazły się: Chiny, USA, Rosja, Japonia oraz Indie, a na liście imprez targowych m.in. UBM September Hong Kong Jewellery & Gem Fair; HKTD Hong Kong Jewellery & Gem Fair; Beijing International Jewellery & Gem Fair; China International Jewellery Fair UBM; Tuscon Jewellery Shows, JCK Las Vegas; IIJS India International Jewellery Show. Przedsiębiorcy z sektora bursztynowego dostaną także szansę na nawiązanie i podtrzymanie dotychczasowych kontaktów z rynkami arabskimi na targach Dubai Jewellery Week i JWS Jewellery & Watch Show Abu Dabi. Wybrane imprezy w granicach UE to m.in. Inhorgenta Munich, Premiere Classe & Bijorhca, VicenzaOro, oraz polskie Amberif i Złoto Srebro Czas.

Program promocji branży Moda Polska opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), którego celem jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie. Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę Moda Polska. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora odzieżowego, obuwniczego, galanteryjnego oraz jubilerskiego.


Więcej informacji:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości