plzh-CNenetdelvltnorues

We współczesnym polskim bursztynnictwie zamknęła się pewna epoka. Wiesław Gierłowski nie żyje. Odszedł cicho, czekając na zakończenie Amberifu. Całe swoje życie zawodowe poświęcił bursztynowi. Uczynił z tego kamienia znak rozpoznawczy polskiego jubilerstwa.

W swoim długim zawodowym życiu w kraju, ale również w Europie, uchodził za autorytet. O uznaniu dla jego warsztatu i wiedzy najlepiej świadczył fakt, że to z jego doświadczeń korzystał rosyjski zespół zajmujący się rekonstrukcją Bursztynowej Komnaty.

Wiesława spotkałem w redakcji czasopisma „Złotnik-Zegarmistrz” w 1987 roku. Od tego czasu byłem świadkiem jego uporczywej walki o godne miejsce dla zapomnianej sztuki bursztynników gdańskich.

Wiesław Gierłowski był założycielem i pierwszym prezesem zarządu Głównego Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce, współtworzył targi Amberif. Wspólnie założyliśmy kwartalnik „Polski Jubiler”, wspólnie opracowaliśmy założenia projektu Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu. Został pierwszym przewodniczącym Światowej Rady Bursztynu.

Wiesław Gierłowski jest autorem ponad 1000 publikacji naukowych i publicystycznych. Stale współpracował z czasopismami fachowymi w dziedzinie złotnictwa. Organizował seminaria naukowe o bursztynie towarzyszące Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif w Gdańsku.

Za ogromne zasługi dla bursztynnictwa Stowarzyszenie Bursztynników przyznało mu w 2000 roku tytuł Bursztynnika Stulecia.

Wywarł ogromny pozytywny wpływ na całą branżę, stymulując ją do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Ale odszedł spełniony, bo jego wizja przywrócenia godnego miejsca bursztynnikom gdańskim została zrealizowana.

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Łostowice, kwatera Armii Krajowej (70) w Gdańsku, 30 marca o godzinie 12.00