plzh-CNenetdelvltnorues
Zwycięski projekt, który sytuował Muzeum Bursztynu na krańcu północnego cypla

„Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w rejonie ulic Stągiewnej i Chmielnej nie przesądza jeszcze ostatecznie o lokalizacji Muzeum Bursztynu w spichlerzu Steffen” – powiedziała kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście Irena Romasiuk.

W rozmowie z portalem amber.com.pl potwierdziła, że lokalizacja w spichlerzu jest jedynie zalecana, a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez inwestora. Z punktu widzenia władz miasta, za nową siedzibą placówki w spichlerzu przemawiają: oryginalna bryła zabytkowego budynku i jego forma lepiej dopasowana do funkcji muzeum niż innych usług, lepsza także z punktu widzenia niepełnosprawnych komunikacja dzięki bliskości ulic Chmielnej i Motławskiej oraz Pożarniczej. „Ponadto w północnej części cypla został zaplanowany punkt widokowy dostępny przez całą dobę, co m.in. z powodów bezpieczeństwa czy godzin otwarcia ogranicza możliwość zlokalizowania tam placówki muzealnej” – wyjaśniła Irena Romasiuk.

Lokalizacja nowej siedziby Muzeum Bursztynu w spichlerzu Steffen na Wyspie Spichrzów budzi zastrzeżenia środowisk bursztynniczych – do urzędu miasta wpłynęły w regulaminowym terminie dwa pisma z uwagami. Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników Mariusz Drapikowski zwracał uwagę, że spichlerz ten nie spełni wymaganych dla muzeum funkcji wizerunkowych: „Muzeum zgubi się wewnątrz wyspy i nie będzie miało okazji przyjąć właściwej formy architektonicznej, która miała się stać jedną z nowych wizytówek miasta. Jako typowo magazynowy budynek może być również trudnym obiektem do zaadaptowania na potrzeby nowoczesnej ekspozycji”. Zastrzeżenia zgłosiło także Muzeum Bursztynu, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. „Oczekujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami lokalizacja muzeum w spichlerzu Steffen zostanie skonsultowana ze środowiskiem bursztynników” – powiedziała portalowi amber.com.pl Joanna Grążawska, kierownik Muzeum Bursztynu.

Zastrzeżenia środowiska – podobnie jak i pozostałe 33 uwagi zgłoszone m.in. przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Gdańsku, znawcę dziejów miasta Andrzeja Januszajtisa, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej i Janusza M. Wieczorkiewicza z Pracowni Architektonicznej MAT – zostały odrzucone przez prezydenta Pawła Adamowicza. Jak wyjaśnił dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski, uwaga dotycząca lokalizacji innej niż wskazana w nagrodzonym projekcie konkursowym została odrzucona, ponieważ „plan nie ustalał, a jedynie zalecał lokalizację w spichlerzu Steffen”.

W czwartek Rada Miasta 19 głosami za i 13 przeciw uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w rejonie ulic Stągiewnej i Chmielnej. Północny cypel wyspy zostanie zagospodarowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez spółkę celową stworzoną przez miasto i Polnord SA, która zostanie powołana jeszcze w tym roku. Miasto etapowo wniesie do spółki aportem grunt (2,6 ha), którego wartość oszacowano na 59 mln zł, zaś Polnord wkład pieniężny w tej samej wysokości. Projekt obejmuje m.in. budowę Muzeum Bursztynu, infrastruktury technicznej (drogi, instalacje) oraz zapewnienie finansowania zewnętrznego inwestycji. Wyeksponowanie frontu wodnego, stworzenie nadwodnego publicznego ciągu pieszego wokół cypla wzdłuż Starej i Nowej Motławy, podziemny ogólnodostępny parking na 500 miejsc postojowych, punkt widokowy w najbardziej wysuniętym na północ fragmencie cypla, wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi, przywracanie historycznych nazw nowym obiektom wznoszonym w miejscu spichlerzy historycznych – to niektóre z wytycznych projektu planu, który powstał w uzgodnieniu z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Początek prac jest przewidywany na III/IV kwartał 2011. Muzeum Bursztynu powstanie w latach 2012-2013. Cały projekt będzie ukończony prawdopodobnie w IV kwartale 2014 roku. Przewidywany koszt projektu: 450 mln zł.

Polecamy:
Zagospodarowanie Wyspy Spichrzów
Anna Dobrowolska: Nowa lokalizacja Muzeum Bursztynu - sugerowana