plzh-CNenetdelvltnorues

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza do bezpłatnego udziału w konferencji inaugurującej projekt „Patent na własność. Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa”, która odbędzie się 26 października 2010 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach konferencji zaplanowano trzy bloki tematyczne: Ochrona Innowacji Technicznych, Ochrona Marki i Designu Produktów oraz Ochrona Dzieł w Rozumieniu Prawa Autorskiego. Imprezami towarzyszącymi będą: organizowana przez Enterprise Europe Network Polska Akademia Prawa i Podatków oraz organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego panel dyskusyjny Patent na INNOwacyjne Pomorze – czyli jak praktycznie zarządzać własnością intelektualną.

„Patent na własność. Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa” jest ogólnopolskim projektem finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach Poddziałania 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2010 roku i potrwa do 31 października 2011 roku. Projekt jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu własności intelektualnej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Realizowane w ramach projektu działania obejmowały będą seminaria, warsztaty, konferencje oraz szereg działań medialnych promujących korzyści i możliwości ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. W celu zwiększenia dostępności przedsiębiorców do kompletnej, rzetelnej i aktualnej informacji o ochronie własności intelektualnej przygotowany zostanie podręcznik i uruchomiona infolinia obsługiwana przez rzeczników patentowych.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy