plzh-CNenetdelvltnorues

Na targach Amberif będzie dostępny drugi tom książki, która jest zbiorem referatów wygłaszanych na seminariach naukowych odbywających się w trakcie targów Amberif w latach 2005-2009.

1001_1Kosmowska-Ceranowicz B., Gierłowski W. (red.), 2009. Bursztyn, poglądy, opinie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańsk. 240 str. ISBN 978-83-912894-7-1

W marcu tego roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników dzięki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza wydało drugi tom książki „Bursztyn, poglądy, opinie”. Jest to kolejny zbiór referatów prezentowanych na seminariach naukowych odbywających się w trakcie Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif. Przedmowę drugiego tomu napisali Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Przewodniczący Światowej Rady Bursztynu prof. dr hab. Ryszard Szadziewski. Merytoryczny wstęp przygotowali wspólnie redaktorzy: prof. dr hab. Barbara Kosmowska–Ceranowicz i Wiesław Gierłowski. Książka została poświęcona pamięci Aleksandra Aleksandrowicza Żurawlowa zmarłego tragicznie w 2009 roku.

Obecnie wydany tom „Bursztyn, poglądy, opinie” obejmuje 30 referatów, które wygłoszono w latach 2005-2009, suplementem jest ostatni wykład Aleksandra Aleksandrowicza Żurawlowa wygłoszony 21 maja 2009 roku w Gdańsku na seminarium Światowej Rady Bursztynu. Zebrane referaty podzielone zostały na siedem części tematycznych:
I. Znaleziska, złoża i kopalnie bursztynu i innych żywic kopalnych – znalazło się tu siedem wystąpień dotyczących złóż i zasobów zarówno bursztynu bałtyckiego jak i dominikańskiego, meksykańskiego, francuskiego, libańskiego a także triasowych żywic z Włoskich dolomitów.
II. Inkluzje organiczne w bursztynie zawiera dwa artykuły poświęcone inkluzjom zwierzęcym w bursztynie bałtyckim.
III. Właściwości, identyfikacja i konserwacja bursztynu obejmuje cztery referaty.
IV. Bursztyn w archeologii to trzy artykuły, z których możemy przeczytać o zabytkach bursztynowych znalezionych na Węgrzech, cofnąć się do Akwilei w I-III w. a także dowiedzieć się, gdzie było centrum handlu bursztynem w okresie wpływów rzymskich.
V. Bursztyn w sztuce zawiera dwa referaty. W jednym czytelnik może zapoznać się z historią fajki i unikatową w skali świata kolekcją bursztynowych fajek Aleksandra Żurawlowa. Drugi referat nawiązuje do współczesnej sztuki sakralnej.
VI. Bursztyn w muzeach i kolekcjonerstwie obejmuje aż 11 referatów. Poświęcone są kolekcjom w placówkach państwowych i prywatnych, obejmują muzealnictwo współczesne i historyczne. Opisywane zbiory to zarówno dzieła sztuki, jak i obiekty przyrodnicze.
VII. Ekonomia, handel, wymogi rynku – w tym rozdziale umieszczona została jedna publikacja.

Dzięki zamysłowi redaktorów układ książki i dobór autorów podkreśla międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter seminariów odbywających się podczas targów Amberif. Autorami zebranych referatów są wybitni specjaliści z różnych dziedzin, z dziewięciu krajów, którzy na łamach książki prezentują swoje osiągnięcia i wyniki badań. Napięty czas podczas targów Amberif często nie pozwala na uczestnictwo w seminariach, a dzięki zebraniu referatów w jednej publikacji są one dostępne dla każdego. Dzięki temu książka stanowi cenne źródło wiedzy merytorycznej o bursztynie.