plzh-CNenetdelvltnorues

Podsumowując ten czas, należy przede wszystkim podkreślić niepokojące wydarzenia dla branży w ostatnim kwartale związane ze zmianami przepisów eksportowych surowca z Federacji Rosyjskiej. Do pozytywów można zaliczyć szeroko zakrojone działania promocyjne realizowane przez Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, które dały nadzieję wielu firmom na zdobycie nowych kontaktów oraz rynków zbytu.

Budujące jest to, iż rośnie świadomość siły polskiej branży bursztynniczej na świecie, jak również świadomość samych producentów, którzy coraz częściej wiążą przyszłość swojej firmy z wysoką jakością produktu oraz dobrym wzornictwem. Co więcej, widzą oni potrzebę sygnowania własnej produkcji „Made In Poland” i czynią to z dumą. S&A chwali się polskością wyrobów skutecznie od 2004 roku na terenie całych Chin, gdzie pod marką S&A funkcjonuje już 96 sklepów z biżuterią zdobioną bursztynem. Niespełna dekada budowania świadomości konsumentów z tej części świata zaowocowała silnie zakorzenionym przekonaniem, że jeśli wyrób bursztynowy jest naturalny i dobrej jakości, to znaczy, że jest z Polski!

Zainteresowanie polską biżuterią z bursztynem rośnie, tym bardziej więc mogą niepokoić docierające z Rosji informacje o zmianach przepisów eksportowych surowca: władze Obwodu Kaliningradzkiego wydały dekret zakazujący od początku 2014 roku eksportu surowca na rzecz półfabrykatów. W tej sytuacji pocieszający jest fakt, że władze szczebla centralnego dostrzegły pilną potrzebę uruchomienia wydobycia bursztynu na terenie Polski przez spółkę skarbu państwa. Dzięki zabiegom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i kilku firm, m.in. S&A, udało się przekonać polityków, że bursztyn jest surowcem strategicznym dla polskiej gospodarki.

Podsumowując wszystkie istotne wydarzenia w branży, jestem skłonny pokusić się o stwierdzenie, iż rok 2013 – pomimo wielu przeciwności losu oraz niekorzystnych wydarzeń – był niezwykle udanym okresem dla branży jubilersko-bursztynniczej.

Przed nami z pewnością trudny okres pierwszego kwartału 2014 roku: bez ustabilizowanej sytuacji z regularnymi dostawami surowca w stabilnej cenie z jednej strony, a z drugiej zaś ciągle jeszcze nienasyconym rynkiem Państwa Środka oczekującym dostaw wysokiej klasy i jakości produktów z Polski. To będzie czas próby dla całej branży: dla naszej siły i jedności, determinacji, nacisku środowiska reprezentowanego przez instytucje oraz organizacje branżowe na przyspieszenie uruchomienia wydobycia surowca bursztynowego w kraju.

Adam Pstrągowski jest prezesem firmy S&A