plzh-CNenetdelvltnorues

Realizacja tego projektu przewiduje trzy etapy – obecnie koncentrujemy się na realizacji etapu pierwszego. Nowe Centrum Targowe zlokalizowane jest w Letnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego na Euro 2012 stadionu piłkarskiego. Na pierwszy etap składa się budowa hali wystawienniczej o powierzchni 12 tys. m kw. z zapleczem magazynowo-technicznym, części konferencyjnej i budynku biurowego. Obok tego kompleksu zlokalizowane są parkingi naziemne, które mogą być wykorzystane również jako przestrzeń ekspozycji terenowej.

Halę wystawienniczą o powierzchni 12 tys. m kw. można podzielić na trzy części o powierzchni 4 tys. m kw. Każda. Mogą być one łączone lub funkcjonować niezależnie. Sala konferencyjna, przewidziana na 600 osób, będzie podzielona przesuwnymi ścianami, dzięki którym można będzie elastycznie zmieniać wielkość poszczególnych części. Na tym samym poziomie co sala konferencyjna zlokalizowane będą restauracja i kawiarnia. Część pomieszczeń biurowych przeznaczona będzie na cele związane z funkcjonowaniem Międzynarodowych Targów Gdańskich, pozostałe pomieszczenia będą wynajmowane.

Obecnie koncentrujemy się na pracach projektowych. Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wdrożeniowym „Fort” spółka z o.o. na przygotowanie projektu architektonicznego Centrum. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidujemy w pierwszym kwartale przyszłego roku, tak by całość inwestycji (w pierwszym etapie) zamknąć do końca marca 2012 r.

Andrzej Kasprzak jest wiceprezesem zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA.