plzh-CNenetdelvltnorues

Promocja miast i gmin w oparciu o bursztyn, dziedzictwo kulturowe, historię lokalną, turystykę i sport na wszystkich polskich trasach Szlaku Bursztynowego – to tematyka gdańskich spotkań, w których ogromną rolę odgrywa nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami. Obecność ponad 120 osób całej Polski, a także z zagranicy, reprezentujących lokalne władze samorządowe, instytucje pozarządowe oraz lokalnych działaczy społecznych i osób zawodowo zajmujących się tworzeniem bursztynowych dzieł sztuki, potwierdziła potrzebę kontynuowania tej inicjatywy w przyszłych latach. Przybycie delegacji z zagranicy dobrze rokuje na przyszłość. Zapewne następne forum będzie imprezą, która przyćmi dwie pierwsze.

Ogromne wrażenie zrobiła na mnie i innych zebranych osobach wiedza uzyskana na temat "bursztynowych działań" przeprowadzonych w Kaliszu. Rozmach i wzorowa organizacja działań, a przede wszystkim kwota ponad 3,5 mln zł w tym 1,5 mln ze środków unijnych przeznaczona na promocję miasta w oparciu o Szlak Bursztynowy w roku 2010 powala na kolana. Co prawda nie dotarli na forum przedstawiciele części miast z południa Polski, ale jak wiemy walczą oni z klęska powodzi, więc trudno oczekiwać zaangażowanie w inne sprawy niż ratunek życia i mienia mieszkańców ich miast i gmin.