plzh-CNenetdelvltnorues
Od 18 kwietnia do 1 czerwca zwiedzający Muzeum Bursztynu w Gdańsku mogą zobaczyć w Sali Sądowej dwie nowe atrakcje. Są to prezentowana w grudniu na łamach naszego portalu poplenerowa wystawa malarstwa Barwy Oliwy – Bursztynowa oraz zbiór kilkudziesięciu nowych obiektów, jakie zakupiło Muzeum Bursztynu do tworzonej kolekcji.

Wystawę otworzyły trzy panie: prowadząca plener Anna Klucznik, żona Prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz oraz kierownik Muzeum Bursztynu Joanna Grążawska. Kierownik placówki poinformowała, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dalszym ciągu będzie finansowo wspierać tworzenie nowej czasowej kolekcji bursztynu, a także że podobne zobowiązanie sponsorskie przedłużył gdański odział BRE Banku.
„Poprosiłam, by w 2007 roku artyści podjęli trudny i mało obecny w malarstwie bursztyn. Temat okazał się być tak fascynujący, że tegoroczny plener będzie miał podobny profil” – zapowiadała Anna Klucznik, równocześnie dziękując wszystkim zaangażowanym w pomoc w organizacji zeszłorocznego pleneru.
Podczas wernisażu o plenerze, w ciepłych jak bursztyn słowach, opowiedział krakowski malarz Iwo Birkenmajer, jeden z trójki obecnych na wernisażu uczestników pleneru. Wspomniał, jak inspirującym może być bursztyn, ile tajemnic o interpretacji malarskich może w sobie kryć. „Malarze nie lubią jak się im coś zadaje, lecz ten temat wyjątkowo nam się spodobał” – podsumował dobór tematu.
Bursztyn w obrazach artystów występuje w przeróżnych formach. Jest obecny jako bryłki, krople w bursztynowym lesie, biżuteria czy sama kolorystyka. Jest pokazany sam oraz jako wszelkie z nim związane skojarzenia. Widać jak każdego z artystów zainspirował w zupełnie inny sposób i fascynujące może być odkrywanie w obrazach jego śladów. Podczas jesiennego pleneru powstało 55 obrazów, na wystawie w Muzeum można oglądać 20 obrazów, wybraną część mocno ograniczoną niewielką przestrzenią Sali Sądowej.

Nowe eksponaty w Muzeum Bursztynu
Środek Sali Sądowej zajmują trzy obszerne gabloty, w których po raz pierwszy zaprezentowano nowe obiekty w kolekcji muzeum. Jak podkreślała podczas otwarcia Joanna Grążawska, kolekcja rozwija się równomiernie, więc są nowe okazy naturalnych bryłek bursztynu, wśród których uwagę zwraca ważąca 2461 gram bryła bursztynu ukraińskiego, spora ilość bursztynowych kropli oraz liczne inne bryły. Oprócz naturalnych okazów muzeum zakupiło do zbiorów szereg historycznych obiektów, jak na przykład wykonany z bursztynu higrometr, zegar oraz dawna biżuteria. Współczesną kolekcję zasiliły natomiast trzy nowe obiekty: kolia Cashёbe z kolekcji firmy Image Silver (projekt i wykonanie Jarosław Ebertowski), nagrodzony na targach Amberif 2007 w konkursie wzorniczym Mercurius Gedanensis komplet biżuterii Blask autorstwa Pawła Kaczyńskiego oraz komplet biżuterii Kokony autorstwa Pauliny Binek wykonany z bursztynu, srebra oraz filcu.
Większość nowych eksponatów to zakupy własne muzeum, jednak wśród nich nie brakuje także darowizn (np. bryła podarowana przez Iwonę i Marka Gutowskich, jednych z najhojniejszych darczyńców muzeum).

Zdjęcia: Otwierające wystawę Anna Klucznik, Joanna Grążawska i Magdalena Adamowicz (na górze od lewej).  Bryła bursztynu ukraińskiego (pośrodku) oraz kolia Cashёbe z kolekcji Image Silver (na dole). Fot. Michał Kosior