plzh-CNenetdelvltnorues

27 maja w gdańskim Nowym Ratuszu odbędzie się szóste posiedzenie Światowej Rady Bursztynu. Będzie mu towarzyszyć otwarte dla publiczności seminarium na temat bursztynu w badaniach archeologicznych.

Światowa Rada Bursztynu powołana w 2006 r. w Gdańsku z inicjatywy Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, spotyka się raz w roku. Zwykle posiedzenia mają charakter konferencji, podczas której poruszane są aktualne problemy branży bursztynowej w skali świata, krajów i regionów. W tym roku będą omawiane światowe i regionalne wydarzenia bursztynowe, głównie z ubiegłego roku, które dotyczą geologii (nowe złoża), osiągnięć naukowych (geologia, paleontologia, konferencje), sztuki (moda, wzornictwo) oraz zagadnień gospodarczych (targi, kondycja branży bursztynowej, promocja). Podczas obrad uprzywilejowaną pozycję zajmuje problematyka dotycząca bursztynu bałtyckiego pochodzącego z rejonu Zatoki Gdańskiej oraz rozwoju bursztynnictwa w Gdańsku i regionie pomorskim.

Bursztyn w badaniach archeologicznych

Korzystając z okazji, że na zebranie Rady przybywają światowej sławy eksperci, po raz trzeci odbędzie się  seminarium otwarte dla mieszkańców Gdańska. Tegoroczne, zatytułowane „Bursztyn w badaniach archeologicznych” dotyczy zagadnień związanych z oceną znaczenia gospodarczego i zdobniczego bursztynu bałtyckiego we wczesnych okresach rozwoju cywilizacji europejskiej (III w. p.n.e. - X w. n.e.). Referaty przedstawione przez zaproszonych specjalistów pokazują, że ta szlachetna żywica kopalna była od bardzo dawna wysoko cenionym materiałem zdobniczym.

Kolorowa publikacja

Trwałym śladem po majowych obradach Światowej Rady Bursztynu są ilustrowane materiały zawierające streszczenia wystąpień członków Rady i zaproszonych gości – w tym roku publikacja będzie liczyć już ponad 100 stron. Dzięki nim czytelnik dowiaduje się, jak złożony jest  „świat bursztynowy” i jak wiele ciekawych wydarzeń naukowych, kulturalnych i gospodarczych ma związek z bursztynem w świecie, Europie i Gdańsku. Czytając doniesienia regionalne trzeba jednak pamiętać, że z reguły nie wyczerpują one tematu a poruszają tylko subiektywnie wybrane zagadnienia.

Publikacje z poprzednich konferencji można pobrać tutaj.