plzh-CNenetdelvltnorues
Inkluzja roślinna - eksponat ze stałej wystawy "Bursztyn - od płynnej żywicy do sztuki zdobniczej"

Pod takim tytułem 19 listopada br. o godz. 11.00 w gmachu Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Aleja Na Skarpie 27 odbędzie się w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie XXV Spotkanie badaczy bursztynu.

W programie przewidziano następujące wystąpienia:
- Janusz Kupryjanowicz: Z Kongresu Arachnologicznego w Siedlcach, lipiec 2010
- Alicja Pielińska: Badania żywicy i drewna z materiałów 8. Europejskiej Konferencji Paleobotaniczno-palinologicznej w Budapeszcie, 6–10 lipca 2010
- Barbara Kosmowska-Ceranowicz: „Żywice kopalne świata” na konferencjach naukowych w 2010 roku: Gdańsk, Kalisz, Wiedeń, Kaliningrad
- Janusz Fudala: Wizyta w Dominikanie z prezentacją fotograficzną
- Katarzyna Kwiatkowska: Sprawozdanie z sekcji Międzynarodowego Sympozjum: Wydobycie i obróbka bursztynu na Sambii. Kaliningrad, 12–14 maja 2010: „Bursztyn w kulturze, sztuce i archeologii”
- Michał Kazubski: Pokaz fotografii z kopalni Primorskoje, 2010
- Krzysztof Czuryłowicz: Model złoża w Górce Lubartowskiej i jego implikacje złożowe
- Krzysztof Zieliński: Bursztyn w osadach czwartorzędowych. Analiza dostępnych materiałów na tle danych geologicznych
- Eryk Popkiewicz: Eksperymentalne rekonstrukcje technik i technologii obróbki bursztynu we wczesnym średniowieczu
- J. Antczak, B. Abramek: Krótkie informacje z Wielunia

Wystąpienia zgłoszone dodatkowo są, jak zawsze, mile widziane. Czas wystąpień 10–15 minut.