plzh-CNenetdelvltnorues
Adam Koperkiewicz odbiera statuetkę i dyplom
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Teatrze Polskim w Warszawie 2 października br. dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz, kierownik Muzeum Bursztynu Joanna Grążawska oraz zastępca kierownika Renata Adamowicz odebrali statuetkę „Wawrzyn Polskiej Turystyki" i dyplom.

18 laureatów konkursu otrzymało honorowe statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki” i nominacje do Polskiej Akademii Innowacji Turystyki, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Celem Akademii jest m.in.: zgłaszanie uwag i wniosków do projektu dokumentów i aktów prawnych istotnych dla rozwoju turystyki; inicjowanie nowych form rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na upowszechnienie różnych form turystyki wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz turystyki rodzinnej; monitorowanie stanu polskiej turystyki; współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

1226_2

Konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki" skierowany jest do wszystkich oferujących usługi turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, komunikacyjne i usługi towarzyszące oraz działających w obszarze szeroko rozumianej sfery turystyki (przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i samorządów oraz osób fizycznych).

Więcej informacji:
Muzeum Bursztynu
Wawrzyn Polskiej Turystyki

Polecamy:
Muzeum Bursztynu Najlepszym Produktem Turystycznym 2009