plzh-CNenetdelvltnorues
Pokaz obróbki bursztynu dawnymi technikami

Poszukiwanie bursztynu, kolejna część przedstawienia Legenda Zamczyska, koncerty i pokazy, ale przede wszystkim nauka, zabawa i odwołanie do historii i tradycji Szlaku Bursztynowego – to główne atrakcje największej w Polsce plenerowej imprezy związanej z bursztynem, która odbyła się w miniony weekend w Konopnicy i Wieluniu.

Tegoroczne święto odbyło się tradycyjnie w dwóch miejscach – w Konopnicy na łuku Warty u podnóża wczesnośredniowiecznego grodziska oraz w Wieluniu. Konopnicka plaża nad Wartą posłużyła za scenę corocznie przygotowywanego przez Towarzystwo Przyjaciół ziemi Konopnickiej przedstawienia Legenda Zamczyska. Na specjalnych kramach swe umiejętności prezentowali dawni rzemieślnicy – bursztyniarz, garncarz oraz wróżka. Można było zjeść dawne potrawy i obejrzeć pokazy walk wojów, z myślą o dzieciach zorganizowano mnóstwo atrakcji. Punktem kulminacyjnym było sianie bursztynu: marszałek woj. łódzkiego Włodzimierz Fisiak oraz wicestarosta wieluński Janusz Antczak sforsowali Wartę repliką dawnej łodzi, by rozsiewać bursztyn w piasku, który dzieci zbierały potem z ogromnym zapałem. Późnym wieczorem Eryk Popkiewicz rozemocjonował publiczność wybuchami ognia wzniecanego bursztynowym pyłem.

Następny dzień święta upłynął pod znakiem koncertowania i prezentowania dawnych rzemiosł i atrakcji. W ramach Celtic Music Fest w Wieluniu zagrały zespoły prezentujące muzykę irlandzką i szkocką, były także pokazy klasycznych tańców ludowych z Wysp Brytyjskich. Dużym zainteresowaniem cieszył się zrekonstruowany wóz kupiecki z okresu rzymskiego, którym najprawdopodobniej podróżowano bursztynowym szlakiem.

Skąd bursztyn nad Wartą? To właśnie przez Ziemię Wieluńską prowadziła jedna z odnóg Szlaku Bursztynowego – dowodzą tego liczne wykopaliska archeologiczne. „Chcemy to ludziom uzmysłowić, dlatego od czterech lat organizujemy Europejskie Święto Bursztynu” – tłumaczy Bogusław Abramek, prezes Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy. I dodaje: „Być może to zachęci ludzi do podróży nadwarciańskim szlakiem bursztynowym, gdzie znaleziono mnóstwo przedmiotów obcego pochodzenia”. Są to tzw. importy – dowód na to, że tędy przewożono bursztyn. Teraz śladem dawnych kupców coraz liczniej ruszają turyści.

W tym roku wydane zostały bogato ilustrowane materiały promujące powiat w formie mapy, ulotek i  przewodnika opisującego najciekawsze obiekty – wszystko pod hasłem „Na Bursztynowym Szlaku”.  Jednak  Europejskie Święto Bursztynu to nie tylko dwudniowa impreza plenerowa. Z Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego powiat wieluński pozyskał środki w wysokości ponad 50 mln zł, finansowana jest również restauracja zabytków, znakowanie rowerowych szlaków turystycznych i wiele innych inicjatyw. Liczne działania organizacji pozarządowych i samorządu tworzą ciekawy i spójny produkt turystyczny Ziemi Wieluńskiej. Skala przedsięwzięć bez wątpienia plasuje Europejskie Święto Bursztynu na ważnym miejscu pośród wszystkich polskich działań promujących bursztyn.

Europejskie Święto Bursztynu jest organizowane od 2007 r. przez Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy z siedzibą w Wieluniu. Celem imprezy jest promocja archeologiczno-historycznego dziedzictwa kulturowego Ziemi Wieluńskiej oraz jej walorów krajobrazowo-przyrodniczych.