Nadstawa ołtarzowa Niebiańska Jerozolima to najnowsza sakralna realizacja gdańskiego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. 6 sierpnia fragment ołtarza wykonanego do kaplicy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie został uroczyście poświęcony przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

Autor podczas uroczystości poświęcenia opowiedział o symbolice poszczególnych fragmentów swojego dzieła, szczegółowo uzasadniając dobór ornamentyki, materiałów oraz historię jego powstania. Nadstawa ołtarzowa wykonana jest w formie tryptyku – bramy z brązu, tytanu, srebra, złota oraz bursztynu. Jej zewnętrzna, bardzo bogato zdobiona część, jest pełna symboli i odwołań do tradycji chrześcijaństwa i Pisma Świętego, a przede wszystkim do Apokalipsy św. Jana, gdzie opisane jest idealne miasto – Niebiańska Jerozolima. Głównymi elementami podświetlanego wnętrza są monstrancja w formie Matki Boskiej, pierwszej nosicielki Chrystusa, oraz ażurowe dekoracje z tytanu, w którym wycięte zostały najróżniejsze krzyże chrześcijańskie, poczynając od koptyjskich, przez jerozolimskie, prawosławne i wiele innych. Symbolizują one różnorodność, jaka zawiera się w całym chrześcijaństwie. Tryptyk ma także polskie akcenty : m. in. podarowany przez Cezarego Łutowicza krzemień pasiasty oraz wydobyty w Gdańsku bursztyn, dar Krzysztofa Lalika.

Nadstawa ołtarzowa, którą Mariusz Drapikowski wykonał wraz z Anną Szymanowską oraz Kamilem Drapikowskim, jest jego pracą magisterską. Po prezentacji w gdańskiej bazylice św. Brygidy zostanie ona pokazana w Łodzi, gdzie jej autor kończy studia na Akademii Sztuk Pięknych. Przed zamontowaniem ołtarza w Jerozolimie zostanie on zaprezentowany w Częstochowie, Łodzi, Altotting (Niemcy), Kolonia (Niemcy) oraz w Rzymie.

III oraz IV stacja jerozolimskiej Drogi Krzyżowej zwane są stacjami polskimi. Zostały wykonane ze składek żołnierzy armii Andersa. Opiekuje się nimi Kościół katolicki obrządku ormiańskiego. Jego egzarcha w Jerozolimie Raphael Minassian po zapoznaniu się z projektem monstrancji do kaplicy zaproponował Mariuszowi Drapikowskiemu wykonanie nadstawy ołtarzowej i oddał mu do dyspozycji całą kaplicę. W styczniu tego roku projekt uzyskał aprobatę wszystkich patriarchów na Bliskim Wschodzie.

Podczas uroczystości nowy biskup metropolii gdańskiej Sławoj Leszek Głódź zwracając się do nowomianowanego proboszcza parafii św. Brygidy ks. Janusza Jasiewicza oraz ks. prałata Henryka Jankowskiego, zapowiedział intensyfikację prac nad największą bursztynową realizacją w historii, jaką ma być bursztynowy ołtarz, którego zarysy można oglądać w tej świątyni.


Zdjęcie: Nadstawa ołtarzowa Niebiańska Jerozolima otwarta i zamknięta. Fot. Michał Kosior