plzh-CNenetdelvltnorues
30 listopada br. w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie odbyło się XXII spotkanie badaczy bursztynu zatytułowane „Stan badań nad bursztynem bałtyckim”.

Spotkanie to cieszyło się znacznym zainteresowaniem nie tylko ze strony profesjonalnych badaczy bursztynu, ale także miłośników tej żywicy. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. Instytutu Geologicznego z Warszawy, Muzeum Północno-Mazowieckiego z Łomży, Muzeum Bursztynu z Gdańska, Muzeum Przyrodniczego PAN, targów Amberif i Złoto Srebro Czas. Na otwarciu dyrektor Muzeum Ziemi PAN doc. dr Krzysztof Jakubowski oraz prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz złożyli serdeczne podziękowania niestety nieobecnym Andrzejowi Wiszniewskiemu za kolejne dary w postaci brył bursztynu z inkluzjami zwierzęcymi, roślinnymi i pseudoinkluzjami oraz Edwardowi Pietrasowi za wiele interesujących okazów rokujących kolejne inspiracje badawcze.
Prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Stan badań bursztynu w świecie – reminescencje z I Konferencji Międzynarodowej w Kijowie ‘Ukraiński Świat Bursztynu’ ” podkreśliła rolę bibliografii, zbiorów i spotkań interdyscyplinarnych w badaniach bursztynu. Zagadnienia o istotnym znaczeniu w najbliższej przyszłości to zdaniem pani profesor badania inkluzji zwierzęcych i roślinnych, badania właściwości bursztynu i żywic kopalnych oraz badania geologiczne.
Wiesław Gierłowski przybliżył zebranym aktualny stan światowego bursztynnictwa, podkreślając niedobór surowca bursztynowego i jego skutki dla branży bursztynniczej głównie w Polsce, Litwie i Rosji.
Pozostałe wystąpienia to:
- Sławomir Safarzyński: Konserwacja wyrobów bursztynowych w srebrze.
- I.D. Sukatsova, V.V Zherikhin, A.P. Rastnitsyn: Stawonogi w żywicach kopalnych i współczesnych.
- Wiesław Krzemiński, Janusz Kupryjanowicz: Stawonogi z bursztynu ukraińskiego z kolekcji Andrzeja Wiszniewskiego.
- Alicja Pielińska: Inkluzje roślinne w bursztynie z kolekcji Andrzeja Wiszniewskiego w Warszawskich Zbiorach Bursztynu.
- Katarzyna Kwiatkowska: Europejskie Święto Bursztynu – Wieluń 7-10 września 2007. Relacja z Wielunia.

Zdjęcie: Honorata Szczypek