plzh-CNenetdelvltnorues

Ukraiński parlament przyjął projekt ustaw regulujących zasady wydobycia bursztynu. Przewiduje on m.in. wprowadzenie jednego pozwolenia na wydobycie surowca, obniżkę podatków dla firm legalnie wydobywających bursztyn oraz kryminalizuje nielegalne wydobycie.

Projekt ustawy wprowadza jedno pozwolenie na wydobycie bursztynu na terenie ograniczonym do maksymalnie 10 hektarów, które będzie wydawane na 5 lat. Będzie je można uzyskać w drodze aukcji elektronicznych – początkowa stawka to 2000 niepodlegających opodatkowaniu dochodów minimalnych obywateli (34 000 hrywien) za 1 hektar gruntu.

Parlament zaaprobował także zmiany w kodeksie karnym, w którym mają się pojawić także odpowiednie zapisy dotyczące kar nie tylko za nielegalne wydobycie, ale także za sprzedaż, zakup, transport oraz obróbkę surowca bursztynowego pochodzącego ze źródeł, których legalność nie zostanie potwierdzona odpowiednimi dokumentami – będzie za to grozić grzywna w wysokości od 3 do 10 tysięcy nieopodatkowanych dochodów minimalnych (od 51 tys. – 170 tys. hrywien). Czyny te będą także zagrożone ograniczeniem lub pozbawieniem wolności od 2 do 3 lat wraz z konfiskatą mienia. W przypadku ponownego zatrzymania za te same lub poważniejsze wykroczenia lub też prowadzenie nielegalnego wydobycia na obszarach objętych ochroną przewidywana jest wyższa kara: pozbawienia wolności od 4 do 7 lat oraz konfiskata mienia. Nowe przepisy kodeksu przewidują też kary dla urzędników nadużywających swoich stanowisk służbowych w celu osiągnięcia korzyści, jak również za niedopełnienie obowiązku rekultywacji terenu oraz prowadzenie wydobycia przy użyciu niedozwolonego sprzętu.

Rada Najwyższa głosowała także za obniżeniem stawki podatku z 25% do 10% dla firm, które zajmują się legalnym wydobyciem surowca.

Prace nad projektem pakietu ustaw mających na celu zalegalizowanie wydobycia na Ukrainie zostały zainicjowane na polecenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po jego spotkaniu z przedstawicielami władz lokalnych w Żytomierzu w sierpniu br., na którym zapowiedział ukaranie wszystkich osób zaangażowanych w nielegalne wydobycie bursztynu na Ukrainie. Wtedy też polecił zwolnienie m.in. funkcjonariuszy policji w 9 okręgach oraz przywódców Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie rówieńskim, wołyńskim i Żytomierzu ze względu na ich zaangażowanie w proceder nielegalnego wydobycia.

Obecnie przyjęte przez Radę Najwyższą ustawy czekają na podpis prezydenta.


źródło: epravda.com.ua 

 
Polecamy: 

Ukraina zalegalizuje wydobycie bursztynu