plzh-CNenetdelvltnorues
Surowiec przeznaczony na licytację

Spada liczba ujawnień bursztynu na przejściu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim. Zaplanowany na 2 marca przetarg może być jednym z ostatnich.

Izba Celna w Olsztynie ogłosiła przetarg na dwie partie bursztynu: 1,61 kg obrobionego, polerowanego i powierconego w różnych frakcjach (cena wywołania 3 690,00 zł) oraz 43,5 kg surowego nieobrobionego o masie 3,4 i 7 gram (cena wywołania 27 665,78 zł). Licytacja odbędzie się 2 marca w Izbie Celnej w Olsztynie. Przystąpić mogą do niej osoby, które wpłacą uprzednio wadium w wysokości 10% od ceny wywołania.

Bursztyn ten został zatrzymany podczas próby przemytu z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski w czasie ubiegłorocznych wakacji. „Wtedy przemyt przybierał na sile, dziś zauważamy odwrotną tendencję. Jest to najprawdopodobniej spowodowane bardziej rygorystycznymi kontrolami po stronie rosyjskiej po ostatnim ujawnieniu 50 kg surowca w styczniu br. w Gronowie. Słyszałem, że rosyjscy celnicy dysponują nawet psami tropiącymi. Efekt: w lutym nie odnotowaliśmy ani jednego ujawnienia” – wyjaśnia Ryszard Chudy, rzecznik Izby Celnej w Olsztynie.