plzh-CNenetdelvltnorues
Wydobycie na działkach miejskich w 2008 r.

4 sierpnia InvestGDA ogłosił przetarg na dwie działki o łącznej powierzchni ok. 3,4 ha zlokalizowanych w Gdańsku-Stogach na potrzeby poszukiwania i rozpoznania złóż bursztynu. „Zainteresowanie jest duże, codziennie otrzymujemy wiele zapytań. Obecnie już 4 firmy wykupiły regulamin rokowań” – poinformowała Magdalena Wolff z InvestGDA.

Do przetargu przystąpić mogą tylko te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mają udokumentowane doświadczenie wydobywcze (otrzymały w przeszłości koncesję na poszukiwanie przyznaną przez urząd marszałkowski), nie zalegają z płatnościami względem US i ZUS, jak również są członkami organizacji bursztynniczych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w dziedzinie rekultywacji terenu. Składając ofertę, zainteresowani muszą wpłacić także wadium w wysokości minimalnego miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego na 19 tys. zł + VAT. Szczegółowe warunki zawarte są w regulaminie, za który trzeba uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Skąd takie ograniczenia? „Zależy nam na tym, by do przetargu stawały osoby mające już w tej dziedzinie określone doświadczenie zawodowe” – wyjaśnia Magdalena Wolff.

Przedmiotem przetargu będą wprawdzie dwie działki o powierzchni ponad 3 ha, ale zostaną one wydzierżawione jako całość firmie, która zaproponuje najwyższą stawkę. Oferty można składać do 18 sierpnia do godziny 12, kwadrans później będzie już wiadomo, kto podpisze z InvestGDA umowę na poszukiwanie i rozpoznanie złóż. Po zatwierdzeniu planu prac geologicznych w urzędzie marszałkowskim firma ta będzie mogła rozpocząć prace poszukiwawcze.

Działki na Stogach zostały wskazane przez dwie firmy trudniące się wydobyciem bursztynu jeszcze w styczniu br. Ponad pół roku trwały przygotowywania do przetargu. „Jako że działki należą do Skarbu Państwa, musieliśmy otrzymać oficjalną zgodę na ich przekazanie miastu na potrzeby poszukiwania i rozpoznania złóż. Po kolejnych procedurach, tym razem miejskich, zostały one przekazane do InvestGDA celem przygotowania przetargu” – poinformował Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu w UM Gdańska.

Będzie to drugi przetarg na poszukiwanie i rozpoznanie złóż realizowany na zlecenie UM Gdańska po podpisaniu regulacji ws. oddawania gruntów miejskich pod poszukiwanie i rozpoznanie złóż 7 lipca 2007 r. W pierwszym, który odbył się w październiku 2007 r., czterech oferentów zlicytowano działki przy ulicach Kaczeńce i Sucharskiego. Zapowiadano wtedy  kolejne, jednak nigdy do nich nie doszło. „Firmy trudniące się wydobyciem były zainteresowane działkami zlokalizowanymi na terenach chronionych Natura 2000, a więc niedostępnych, a na wskazywanych przez nich działkach miejskich inwestorzy nie zgadzali się na zastosowanie tańszej, hydraulicznej metody wydobycia” – tłumaczy Pytlos.  


Polecamy artykuły związane z tym tematem:

Przekazanie gruntów pod rozpoznanie złóż bursztynu
Rozstrzygnięto przetargi na bursztynonośne tereny w Gdańsku
Robert Pytlos: Gdańsk planuje kolejny przetarg