plzh-CNenetdelvltnorues

Zwiększenie świadomości mieszkańców i turystów o funkcjonowaniu produktu turystycznego Pomorski Szlak Bursztynowy oraz rozwój i promocja oferty turystycznej regionu pomorskiego wykorzystującej jako motyw przewodni wielowiekowe dziedzictwo kulturowe – to główne cele nowego projektu realizowanego przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.

24 lipca br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Pomorski Szlak Bursztynowy – kampania promocyjna dziedzictwa bursztynowego jako wielopłaszczyznowej oferty turystycznej. „Dzięki przyznanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2007-2013 możliwa jest realizacja zadań, które wspólnie z branżą bursztynniczą planowane były jeszcze w 2009 roku. Wtedy składany przez nas wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, jednak ze względu na brak środków finansowych trafił na listę rezerwową. Po zaktualizowaniu zapisów w projekcie przystępujemy obecnie do jego realizacji. Naszym celem jest promowanie Pomorskiego Szlaku Bursztynowego oraz oferty turystycznej regionu pomorskiego i jego wielowiekowego dziedzictwa kulturowego” – wyjaśnia Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor biura PROT.

W ramach realizacji tego projektu zostanie przygotowany przewodnik po najciekawszych atrakcjach, produktach i ofertach turystycznych związanych z bursztynem; wyprodukowany i wyemitowany spot promocyjny; zrealizowany II etapu znakowania autostrady bursztynowej A1 pięcioma pylonami wizerunkowymi; przeprowadzona lifestylowa kampania komunikacyjna o charakterze on-line publicity oraz kampania komunikacyjna w mediach tradycyjnych, jak również zorganizowane dwie wizyty studyjne dla łącznej grupy 20 dziennikarzy.

Realizując idee i założenia listu intencyjnego dot. wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego Szlak Bursztynowy, który został podpisany przez 20 sygnatariuszy podczas XV Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif 11 marca 2008, na przestrzeni kilku ostatnich lat PROT w ramach swojej działalności podjął szereg inicjatyw związanych z promocją dziedzictwa bursztynowego. Przy współpracy z samorządem woj. pomorskiego oznakowany został samochodowy – bursztynowy szlak turystyczny, a także wykonano I etap znakowania pomorskiego odcinka autostrady A1 pylonami informacyjnymi, jak również sfinalizowano prace związane z uznaniem przez Ministerstwo Infrastruktury oficjalnej nazwy Autostrada Bursztynowa dla całej trasy A1. Przy dofinansowaniu ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki opracowany został przewodnik Pomorskie Bursztynowe Inspiracje, a dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami zrzeszającymi branżę bursztynniczą oraz samymi przedsiębiorcami temat pomorskiego szlaku kulturowego prezentowany był szerokiej publiczności m.in. poprzez realizację programów telewizyjnych, wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów, udział w konferencjach i imprezach wystawienniczo-targowych.

PROT aktywnie uczestniczy w zespole roboczym działającym pod patronem Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), zajmującym się koordynacją działań związanych z wykorzystaniem dziedzictwa bursztynowego. Jako jedyny podmiot z kraju został wskazany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do reprezentowania interesów Polski w tym międzynarodowym zespole. Główny nacisk prac związany jest z implementacją działań zmierzających do uzyskania tytułu Europejskiego Szlaku Kulturowego dla szlaku bursztynowego. 


logotypy2

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013