plzh-CNenetdelvltnorues

We czwartek 31 lipca zostanie podpisany list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy powiatem parczewskim a gminą miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej w dziedzinie wykorzystania złóż bursztynu w województwie lubelskim. Co to oznacza dla polskich bursztynników?

Podpisanie listu jest następstwem spotkania zainicjowanego przez Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” na początku lipca br., w którym wzięli udział przedstawiciele branży jubilerskiej i bursztynniczej z Gdańska, Gdyni i Warszawy oraz samorządowcy powiatu parczewskiego i gminy Siemień, w której są jedne z największych złóż bursztynu. Współpraca, jaka zostanie zainicjowana tym listem, będzie w pierwszym rzędzie dotyczyła rozpoznania i dokumentacji złóż, ponieważ istniejące opracowania geologiczne są niewystarczające do podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu uruchomienie wydobycia. Na początek badania będą prowadzone na kilkunastohektarowej działce należącej do prywatnych właścicieli, w dalszej kolejności również na działkach należących do gminy. Stąd też zaangażowanie w tę współpracę miasta Gdańsk, które udostępni gminie Parczew swoje know how w zakresie udostępniania działek miejskich pod poszukiwanie i wydobycie bursztynu.

Od wyników tych badań zależą wszelkie dalsze działania: wydobycie, obróbka i promowanie regionu. Obie strony są zainteresowane tą współpracą: bursztynnicy liczą na uzyskanie dostępu do krajowego surowca, lokalne władze zaś stawiają na rozwój regionu w oparciu o ten surowiec. Motywacja silna, czas pokaże, czy wystarczająca. I czy rejon ten rzeczywiście jest tak zasobny w bursztyn, jak pozwalają mieć nadzieję badania Państwowego Instytutu Geologicznego z lat 80. 

List intencyjny

Strony, uwzględniając dotychczasową wiedzę dotyczącą złóż bursztynu występujących na terenie Powiatu Parczewskiego oraz wynikającego z tego faktu potencjału na rzecz podniesienia poziomu dobrobytu jego mieszkańców oraz tworzenia dla nich nowych miejsc pracy, wyrażają w liście intencyjnym wolę współpracy w dziedzinach:

1) wykorzystania bursztynu oraz starożytnych i współczesnych szlaków bursztynowych do promocji Powiatu Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska,

2) rozwijania badań związanych z poszukiwaniem złóż bursztynu na terenie Powiatu Parczewskiego dla dobra i dobrobytu jego mieszkańców oraz branży bursztynniczej działającej na terenie Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu i w całym województwie pomorskim,  

3) kreowania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego w związku
z eksploatacją, przetwórstwem i obrotem surowcem bursztynowym,

4) rozwijania kontaktów handlowych związanych z obrotem surowcem bursztynowym, biżuterią i przedmiotami dekoracyjnymi z bursztynem pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Powiatu Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska,

Sygnatariuszami listu są oprócz Starosty Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska następujące organizacje branży bursztynniczej: Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Międzynarodowe Centrum Targowe w Warszawie, S&A Spółka Akcyjna i Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.       

Naszym zdaniem podpisanie wyżej wymienionego listu intencyjnego to ważny krok dla rozwoju Powiatu Parczewskiego  i Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu oraz całej branży bursztynniczej w Polsce.


List zostanie podpisany w dniu 31 lipca 2014 roku o godz. 12.30 w siedzibie starostwa powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.