plzh-CNenetdelvltnorues
Wiele emocji wywołała prelekcja Pauliny Stępień z Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, gościa specjalnego spotkania informacyjnego targów inhorgenta europe. Przedstawiła ona instrument wspierania eksportu, jakim są branżowe projekty promocyjne. Informacje te, bardzo przydatne zwłaszcza dla tych, którzy często uczestniczą w zagranicznych targach, wywołały burzliwą dyskusję uczestników spotkania. Poniżej prezentujemy główne zagadnienia tej dyskusji.Druga forma promocji


Najwięcej wątpliwości wzbudziła konieczność zorganizowania co najmniej dwóch form promocyjnych przez koordynatora projektu. Jest on zobowiązany do organizacji takich działań o charakterze zbiorowym będących jednocześnie odrębnymi formami promocji, jak np. wystawy, pokazy, degustacje czy prezentacje multimedialne dla potencjalnych kontrahentów (działania te powinny być związane ze specyfiką danej branży). Może to być także spotkanie branżowe z umówionymi wcześniej i zaproszonymi kontrahentami zagranicznymi. Okazuje się, że generalnie ten warunek budzi najwięcej wątpliwości i jest jednym z najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie wniosku. Najwięcej zastrzeżeń do tego wymogu zgłaszali przedstawiciele małych firm, którzy są niezastąpieni na stoisku wystawienniczym. Rozwiązaniem jest tutaj możliwość zlecenia zorganizowania takiej formy promocji grupy firm na zewnątrz, aby do minimum ograniczyć osobiste zaangażowanie ich przedstawicieli.

Wystąpienia zbiorowe


Wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych musi być realizowane przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców z tej samej branży lub branż pokrewnych w ciągu jednego roku kalendarzowego. Jak wyjaśniła Paulina Stępień, program ten ma na celu wypromowanie całej branży, a nie tylko jednej firmy, stąd taka zmiana w stosunku do wcześniejszych programów. Zważywszy na specyfikę branży jubilerskiej (w szczególności bursztynniczej) może to być znaczny problem.
Osoby zainteresowane pojedynczymi wystąpieniami na targach zagranicznych powinny zwrócić uwagę na programy dofinansowania udziału przedsiębiorców w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych przewidziane na poziomie regionalnym – informacji na ten temat należy poszukiwać we właściwych urzędach marszałkowskich.
Warto śledzić także działanie „Paszport do eksportu”, którego uruchomienie planowane jest na styczeń/luty 2009 roku – będzie ono zarządzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szansa na sukces


Refundacje te w wysokości 1 mln zł są wykorzystywane przez przedsiębiorców w całości. Jeśli fundusze w ramach danego projektu zostały już wyczerpane, ministerstwo jest zobowiązane poinformować o tym fakcie koordynatora w ciągu 14 dni od dnia złożenia projektu.
Odrzucanych jest ok. 10% wszystkich wniosków. Najczęstszą przyczyną ich odrzucenia jest niezorganizowanie drugiej formy promocji. Jednak – jak podkreśliła Paulina Stępień – po zastosowaniu się przedsiębiorców do wskazówek urzędników ministerstwa, poprawione wnioski są przyjmowane. Warto pamiętać, że wniosek może być poprawiony tylko jeden raz – ministerstwo wzywa do wprowadzenia poprawek, niezastosowanie się do wytycznych grozi jego odrzuceniem. Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji branżowych projektów promocyjnych w dziedzinie eksportu dostępne w Portalu Promocji Eksportu

www.mg.gov.pl
www.exporter.gov.pl