Muzeum Ziemi Wieluńskiej

  • 93.jpg
Wieluń i Nadwarciański Szlak Bursztynowy

Szlak bursztynowy pomiędzy Akwileją a wybrzeżem Bałtyku, wiązany z dalekosiężną wymianą handlową, a z pewnością także i wewnętrzną w ramach tzw. Barbaricum, wiódł m.in. wzdłuż południkowego biegu Prosny. W jej dorzeczu istniała duża koncentracja osadnictwa w tzw. okresie wpływów rzymskich wraz z licznymi importami skupionymi zwłaszcza w rejonie Kalisza.

Nadwarciański szlak handlowy, szczególnie aktywny w pierwszych wiekach n.e., prawdopodobnie łączył skupisko osadnicze w rejonie dzisiejszego Krakowa z osadnictwem nad Gopłem i nad Bzurą. Zapewne tym szlakiem, ale dużo wcześniej, bo w czasach kultury łużyckiej, docierały nad górną Wartę inne importy z południa w postaci brązowych naczyń, szklanych paciorków, brązowych zapinek i niektórych narzędzi. W okresie średniowiecza górna Warta łączyła Kraków z Kaliszem, czyli zachodnią Małopolskę ze wschodnią Wielkopolską.

W dotychczasowych opracowaniach na temat kontaktów handlowych tych ziem z prowincjami rzymskimi tereny położone nad górną Wartą były w zasadzie pomijane. Odkryta już do tej pory liczna grupa importów w całym międzyrzeczu Prosny i Warty wskazuje na znaczącą rolę tego obszaru i rzeki Warty w kontaktach handlowych z rzymskimi prowincjami pomiędzy Dunajem a Bałtykiem.

Obecnie również tutaj chętnie nawiązuje się do tych tradycji. Powstałe w 2006 roku Stowarzyszenie „Polski Szlak Bursztynowy” podejmuje liczne inicjatywy mające na celu promocję Nadwarciańskiego Szlaku Bursztynowego: wydawnictwa książkowe, plenery, konferencje, rajdy rowerowe oraz najsłynniejsze chyba Europejskie święto Bursztynu w Wieluniu.
Address
ul. Narutowicza 13, Wieluń, , łódzkie, Polska
Telephone
+48 43 843 43 34
E-mail