Muzeum Ziemi Kaliskiej

  • 112.jpg
Kalisia jako jedyny z dawnych grodów polskich została wymieniona w „Kosmografii” Ptolemeusza datowanej na II wiek n.e. Miasto to było także ważnym ośrodkiem na trasie Szlaku Bursztynowego – wskazują na to liczne odkrycia rzymskich importów.

Badania archeologiczne dostarczają także pasjonujących informacji i dowodów na związki Kalisza z cywilizacją celtycką – poświadczeniem tego jest największy w Polsce zbiór monet celtyckich z młodszej fazy ich mennictwa oraz udowodnione już istnienie tu mennicy celtyckiej. Celtowie mogli stworzyć i kontrolować jeden z ważniejszych punktów Szlaku Bursztynowego – arterii handlowej świata antycznego.

Miasto bardzo chętnie nawiązuje do swojej wyjątkowej przeszłości: aby podkreślić znaczenie Ptolemeusza dla Kalisza, od kilkunastu lat odbywają się biegi uliczne jego imienia, a na stałej wystawie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej można oglądać eksponaty pochodzące z różnych okresów historii miasta i podkreślające związki Kalisza z południem Europy. Obecnie Kalisz przygotowuje się do hucznych obchodów 1850-lecia istnienia. Opracowane zostały założenia programu Kalisia 18 i ½, który zawierać będzie elementy materialne, naukowe i kulturalne. W tym roku rozpoczęto budowę Trasy Bursztynowej (koniec budowy 2010 r.), a rozmieszczone na niej trzy ronda otrzymają nazwy: Klaudiusza Ptolemeusza, Kupców Rzymskich i Celtów. Od dwóch sezonów w mieście organizowany jest Amber Road Festiwal – festiwal muzyczny, w którym biorą udział wybitni wykonawcy europejscy. Jesienią tego roku przewidywane jest przygotowanie i otwarcie wystawy „Celtyccy Bojowie w dorzeczu Prosny” sumującej trzy ostatnie sezony badań na stanowiskach lateńskich pod Kaliszem.

W 2009 ukończona zostanie budowa wozu kupców rzymskich. Idea jego budowy powstała przy tworzeniu ambitnego projektu „Wyprawa po bursztyn”, którego współautorami byli pracownicy Instytutu Archeologicznego PAN, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Po ukończeniu rekonstrukcji wóz ma „podróżować” pomiędzy miastami leżącymi na szlaku – już dziś szereg miast zgłosiło chęć jego goszczenia. Wybicie specjalnych monet – srebrnej z bursztynem o nominale 40 denarów kaliskich oraz z głową wołu i basztą "Dorotka" o nominale 4 denarów kaliskich – przypomniało mennicze tradycje Kalisza. W 2010 roku pojawi się jeszcze jedna moneta nawiązująca do czasów rzymskich. Miasto przygotowuje także okolicznościowe foldery i gadżety. Powstaje również strona poświęcona miejscu i randze Kalisza w handlu bursztynem.

Warto też wspomnieć o przygotowaniach do budowy galerii handlowej zlokalizowanej przy wylocie Trasy Bursztynowej, która już otrzymała nazwę „Amber”. W pasażu galerii zaprezentowane mają być materiały pokazujące związki Kalisza ze Szlakiem Bursztynowym oraz wystawy wyrobów z bursztynu.

Ukoronowaniem obchodów 18 i ½ wieku Kalisza ma być widowisko – happening połączony z licznymi atrakcjami, jak np. występy grup rekonstrukcyjnych, przemarsze przez miasto itp.
Address
ul. Kościuszki 12, Kalisz, , wielkopolskie, Polska
Telephone
+48 62 757 16 08
E-mail