Raporty rynku bursztynu

Raporty rynku bursztynu

Najmłodszy dział portalu, w którym publikowane będą raporty z różnych krajów, gdzie prowadzone jest wydobycie i przetwórstwo bursztynu.

Obecne wydawnictwo jest już piątą publikacją, analizującą tendencje stylistyczne we współczesnym wzornictwie w kontekście ich zastosowania w projektowaniu unikatowej biżuterii…
Opracowanie z 2010 r. wykonane na zamówienie Ministra Środowiska przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Opracowanie przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy. Stan na 31.12.2012.
Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy. Stan na 31.12.2009.
Rok 2013 obfitował w wiele ważnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie Ukraiński Świat Bursztynu. Po uruchomieniu wydobycia bursztynu z dwóch…
Zainspirowanie bursztynem projektantów z całego świata, którzy nigdy nie wykorzystywali w swojej twórczości tej szlachetnej żywicy, to podstawowe założenie międzynarodowych…
Wydawnictwo Trend Book 2014+ jest już czwartym z kolei, corocznym przeglądem tendencji stylistycznych, będących inspiracją dla projektantów biżuterii.
Polska ma ambicje utrzymać pozycję lidera na międzynarodowym rynku bursztynniczym, który choć niszowy, ciągle ma swoich amatorów w ponad 50…
Geologiczne zasoby złóż bursztynu w Polsce wg. danych z końca 2011 r. wynoszą 1118 t (Szufilcki i in., red., 2012),…
Zarząd przedsiębiorstwa państwowego Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy opublikował nowy cennik surowego bursztynu, obowiązujący w transakcjach zawartych po 1 sierpnia 2011 roku.…
Choć Ukraina posiada własne złoża surowca bursztynowego, dopiero od kilku lat tworzone są fundamenty dla funkcjonowania branży bursztynniczej w tym…
Wielokrotnie zapowiadana liberalizacja przepisów dotyczących bursztynu stała się faktem: ukraiński parlament bezwzględną większością głosów przyjął nową ustawę „O bursztynie”. Jakie…
Pod naciskiem poleskich władz samorządowych powoli postępuje liberalizacja wydobycia i obrotu bursztynem w Ukrainie. Jeżeli planowana reforma się powiedzie, wpłynie…
Niespodziewany dar natury
Ogłoszenie niepodległości Ukrainy wywołało znaczny wzrost zainteresowania problemem wydobycia bursztynu. Rozporządzeniem prezydenta już w roku 1992 wyłączne prawo gospodarowania bursztynem…
Kilka kolejnych prywatyzacji i reprywatyzacji Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego nie tylko nie zapobiegły permanentnym stratom w działalności gospodarczej tej firmy, lecz…
Wbrew wcześniejszym prognozom o rynkowej ofensywie atrakcyjnych żywic kopalnych z różnych części świata bursztyn bałtycki, czyli sukcynit, pozostaje nadal jedynym…
Skupienie wydobycia bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) na niewielkim fragmencie obszaru rosyjskiej enklawy w Obwodzie Kaliningradzkim i równie małym terenie złoża ukraińskiego…
W Monachium jest Hofbräuhaus - miejsce znane wszystkim. W niedalekiej odległości - w arkadach monachijskiego ratusza na słynnym Marienplatz -…
Znaczenie bursztynu bałtyckiego dla kultury i cywilizacji jest tak wielkie i trwałe, że nie da się z nim porównać rola…