Wiesław Gierłowski

Wiesław Gierłowski

Jest najstarszym gdańskim bursztynnikiem - w zawodzie pracuje od 1957. Od roku 1972 do dziś prowadzi własną, jednoosobową pracownię konserwacji zabytków i artystycznego bursztynnictwa w Zalesiu koło Tucholi. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i były nagradzane w licznych konkursach.
Wiesław Gierłowski jest założycielem i pierwszym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce, obecnie przewodniczy komisji naukowo-informacyjnej tego stowarzyszenia. Od chwili powołania w czerwcu 2006 r. do marca 2008 sprawował urząd pierwszego przewodniczącego Światowej Rady Bursztynu, utworzonej przez wybitne postaci w dziedzinie naukowych badań bursztynu, twórców dzieł artystycznych i przedstawicieli najważniejszych stowarzyszeń w światowym bursztynnictwie. Wykonuje też w praktyce wszystkie ekspertyzy na zlecenie polskich sądów oraz służby fiskalnej i celnej, a także na zlecenie kupców zagranicznych.
Wiesław Gierłowski jest autorem ponad 1000 publikacji naukowych i publicystycznych. W latach 1987-90 redagował dział bursztynowy w czasopiśmie "Złotnik-Zegarmistrz", a w latach 1997 - 2004 w kwartalniku "Polski Jubiler". Stale współpracuje z czasopismami fachowymi w dziedzinie złotnictwa. Organizuje seminaria naukowe o bursztynie towarzyszące Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif w Gdańsku.
Za ogromne zasługi dla bursztynnictwa Stowarzyszenie Bursztynników przyznało mu w 2000 roku tytuł Bursztynnika Stulecia.

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
poniedziałek, 19 marca 2012 12:46

Lucjan Myrta Bursztynnikiem Roku 2011

Członkowie Kapituły przyznali tytuł Bursztynnika Roku 2011 Lucjanowi Myrcie, znanemu sopockiemu bursztynnikowi.

czwartek, 06 października 2011 19:46

Życie w promieniach bursztynu

7 października br.  w salach Muzeum im. Aleksandra Puszkina w Petersburgu zostanie otwarta wystawa „Życie w promieniach bursztynu” poświęcona pamięci Aleksandra Żurawlowa.

Zarząd przedsiębiorstwa państwowego Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy opublikował nowy cennik surowego bursztynu, obowiązujący w transakcjach zawartych po 1 sierpnia 2011 roku. Zawiera on 61 pozycji klasyfikacyjnych, dwa razy więcej niż poprzednio obowiązujący z roku 2005., w którym były 32 pozycje. Tendencja doprecyzowania zasad selekcji surowca ma na celu wykorzystanie różnych jego cech jakościowych, pożądanych przez odbiorów, do uzyskania możliwie najwyższych cen zbytu.

poniedziałek, 12 września 2011 14:13

Wyrok na zabójców Aleksandra Żurawlowa

Półtora roku trwało postępowanie karne w petersburskim sądzie, które w maju 2011 r. doprowadziło do skazania zabójców niezawodnego przyjaciela polskich bursztynników – Aleksandra Żurawlowa, znakomitego konserwatora zabytków bursztynowych, wskrzesiciela Bursztynowej Komnaty i twórcy całej gamy współczesnych dzieł sztuki.

Tegoroczna międzynarodowa konferencja zorganizowana 30 czerwca przez Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie poświęcona była przeglądowi pradziejowych i historycznych dróg dalekosiężnego handlu wyrobami bursztynowymi oraz znaczeniu artystycznej twórczości nowożytnych bursztynników, a na ich tle omówieniu współczesnego rynku bursztynowego w skali globalnej.

Kaliningradzkie Muzeum Bursztynu – jak przystało na instytucję z 30-letnim stażem, a przy tym podporządkowaną wprost rządowi Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej – zorganizowało międzynarodowe sympozjum naukowe z rozmachem i precyzją organizacyjną.
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 20:56

Elżbieta Mierzwińska nie żyje

Muzeum Zamkowe w Malborku straciło wieloletniego starszego kustosza swoich wspaniałych zbiorów artystycznego bursztynnictwa, a całe środowisko polskich bursztynników aktywnego i niestrudzonego uczestnika promowania wiedzy o bursztynie wskutek przedwczesnej śmierci Pani Elżbiety Mierzwińskiej (1953 – 2010).
Ministerstwa Kultury i Ekonomiki Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Kaliningradzkie Muzeum Bursztynu zaplanowały na połowę maja (11-13.05.2010) spotkanie wyjątkowo licznego grona badaczy i praktyków ze wszystkich krajów, prowadzących aktualnie ożywioną działalność w sferze wydobycia lub przetwórstwa bursztynu.
W tym roku przewodniczyłem Komisji Rzeczoznawców powołanej przez Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, działającej jako grupa ekspertów oceniających przestrzeganie przez wystawców regulaminu targów Amberif w kwestii zakazu wystawiania falsyfikatów i namiastek bursztynu. Z naszych prac złożyliśmy Zarządowi MTG SA formalne sprawozdanie i wnioski. Poniżej przedstawiam własne uwagi i oceny.
niedziela, 21 marca 2010 23:00

Seminarium naukowe Amberif’2010

Tegoroczne seminarium, już 17 od początku Amberifu, dotyczyło problematyki geologii, archeologii i sztuki. W sumie 9 wykładów, z których część była wspólnym dziełem kilku autorów.
czwartek, 18 lutego 2010 10:26

Nowa sukienka do obrazu NMP Jasnogórskiej

W pracowni Mariusza Drapikowskiego powstaje nowa sukienka, która będzie zdobić obraz jasnogórski. Jej uzupełnieniem są gotowe już korony dla Marii i Jezusa zawierające wyraźne bursztynowe elementy.
Moskiewski Kreml, pierwotnie zamek obronny założony na wzgórzu nad rzeką Moskwą przez księcia Jurija Dołgorukiego w 1147 roku, został na początku XVI wieku rozbudowany i objął siedzibę władców Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, koszary armii zaciężnej, wielką zbrojownię i kilka wspaniałych cerkwi na łącznym obszarze 28 hektarów, opasanym murami z licznymi bramami i wieżami.
środa, 15 lipca 2009 16:27

Bursztynowa kolekcja Ermitażu

W tym wielkim petersburskim muzeum, imponującym wspaniałymi zbiorami dzieł sztuki, carskich precjozów i wielu innych zawrotnie kosztownych przedmiotów, kolekcja bursztynowa jest stosunkowo skromna. Liczy zaledwie 105 pozycji, z tym że niektóre z nich są wieloczęściowymi kompletami, jak na przykład szachownica z 32 figurami lub gra we flirt (wielka szkatuła z czterema mniejszymi w środku, a w każdej z nich po kilkanaście fiszek z grawerowanymi wizerunkami). Kolekcja obejmuje wyłącznie wyroby gotowe. Mamy tu systematyczny, aczkolwiek lapidarny przegląd od najstarszych prac z IV i III tysiąclecia p.n.e. z nieznanych w Europie kultur na terenie centralnej Rosji (dziś okolic Tweru) po wiek XIX.

Dawna letnia rezydencja carów Rosji, najważniejszy obiekt wielkiego założenia pałacowo-parkowego "Carskie Sioło", otrzymała na początku XX wieku nazwę Pałacu Katarzyny I - żony a potem następczyni Piotra I na tronie Imperium Rosyjskiego. Decyzję o budowie pałacu podjęła w połowie wieku XVIII córka Piotra I - caryca Elżbieta I. Jej realizację powierzyła swemu nadwornemu architektowi Włochowi Francesco Bartolomeo Rastrelliemu. To w tym pałacu Rastrelli ulokował Bursztynową Komnatę, a obok niego największą w ówczesnej Europie pracownię bursztynową, w której pracowało równocześnie do 200 osób aż do końca XVIII wieku.
wtorek, 14 lipca 2009 22:09

Bursztyn w muzeach Berlina

Berlińskie zbiory nowożytnych zabytków artystycznego bursztynnictwa - choć przeważnie dość późne, bo wywodzące się z początków XVIII wieku - reprezentują najwyższą klasę co do kunsztu wykonania, skali (wielkości) obiektów, poziomu artystycznego oraz interesujących treści przedstawień, zarówno sakralnych, jak i świeckich. Są mało znane; 500 brył sukcynitu i 7.600 okazów innych żywic kopalnych.

wtorek, 14 lipca 2009 18:30

Rekonstrukcja zaginionej Komnaty

Oryginalny, zabytkowy wystrój ścian Bursztynowej Komnaty w Pałacu Katarzyny położonym na terenie zespołu pałacowo-parkowego Carskie Sioło, zrabowany 17 września 1941 r. przez niemieckich saperów z 552 pułku Wehrmachtu, zaginął pod koniec II wojny światowej bez śladu.

 

wtorek, 14 lipca 2009 18:21

Bursztynowa Komnata w carskich pałacach

Bursztynowa Komnata pozostaje w dziedzinie bursztynnictwa najsłynniejszym dziełem sztuki wszech czasów, choć od sierpnia 1944 roku, kiedy na zamku królewieckim zapakowano ją w szczelne skrzynie, a następnie wywieziono w nieznane miejsce, nikt z żyjących dziś ludzi nie miał możliwości jej oglądać.
Dawna letnia rezydencja carów Rosji, najważniejszy obiekt wielkiego założenia pałacowo-parkowego "Carskie Sioło", otrzymała na początku XX wieku nazwę Pałacu Katarzyny I - żony a potem następczyni Piotra I na tronie Imperium Rosyjskiego.

wtorek, 14 lipca 2009 17:46

Bursztynowy gabinet króla Fryderyka I

Bursztynowy gabinet w berlińskim Pałacu Miejskim miał zrealizować dążenie do przepychu księcia-elektora Friedricha III, który sam siebie koronował w dniu 18 styczna 1701 r. jako "Króla w Prusiech Friedricha I", w suwerennym odtąd państwie pruskim. Osłabiona już w tym czasie i uwikłana w straszliwą wojnę północną Rzeczpospolita nie miała dość sił, aby sprzeciwić się emancypacji dawnego lennika. Dzieło to, choć w intencji przeciwne Polsce, zostało zrealizowane rękami polskich artystów, wywodzących się z Gdańska.

 

wtorek, 14 lipca 2009 16:58

Ukraiński strumień bursztynu

Niespodziewany dar natury

Kilka kolejnych prywatyzacji i reprywatyzacji Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego nie tylko nie zapobiegły permanentnym stratom w działalności gospodarczej tej firmy, lecz przyniosły niekorzystny efekt dla całej branży przetwórstwa bursztynu w Federacji Rosyjskiej, jak i u tradycyjnych zagranicznych odbiorców surowca, a szczególnie w Polsce. Wydobycie bursztynu spada, urządzenia wydobywcze nie są wymieniane od dziesięcioleci, a koszty i ceny rosną.

Wbrew wcześniejszym prognozom o rynkowej ofensywie atrakcyjnych żywic kopalnych z różnych części świata bursztyn bałtycki, czyli sukcynit, pozostaje nadal jedynym rodzajem bursztynu liczącym się na rynku globalnym.

Skupienie wydobycia bursztynu bałtyckiego (sukcynitu) na niewielkim fragmencie obszaru rosyjskiej enklawy w Obwodzie Kaliningradzkim i równie małym terenie złoża ukraińskiego koło Klesowa, na pograniczu Wołynia i Polesia, skąd obecnie prawie wyłącznie pochodzi surowiec na zaopatrzenie całego rynku światowego, narzuca dominujący udział eksportu z tych krajów do krajów najbardziej zaawansowanych w przetwórstwie - to jest do Polski i Litwy, a ostatnio także na Tajwan i do Chin kontynentalnych.

Znaczenie bursztynu bałtyckiego dla kultury i cywilizacji jest tak wielkie i trwałe, że nie da się z nim porównać rola żadnej innej żywicy kopalnej. Stąd zarówno twórcy dzieł sztuki i wytwórcy wyrobów rynkowych, jak i miłośnicy bursztynu często zadają sobie pytanie o horyzont czasowy wyczerpania naturalnych zasobów tego minerału. Czy jest to przyszłość niedaleka, czy też odległa?

wtorek, 14 lipca 2009 14:59

Klasyfikacja ukraińska

Zasady klasyfikacji surowca i wyrobów bursztynowych. Na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów Ukrainy - Państwowego Centrum Gemmologicznego w Kijowie.
wtorek, 14 lipca 2009 14:53

Klasyfikacja rosyjska


Pomiędzy klasyfikacją polską a zasadami obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej istnieją zasadnicze różnice. Odnoszą się one przede wszystkim do dwóch kwestii...
Liczba znanych nauce żywic kopalnych stale rośnie i według różnych autorów kształtuje się w granicach 100-120, w zależności od uznania konkretnych żywic za samodzielne wykreowane rodzaje. Większość z nich nie ma znaczenia gospodarczego wobec nieprzydatności do przetwórstwa lub występowania w przyrodzie w znikomej ilości.

wtorek, 14 lipca 2009 12:12

Bursztyn japoński

Wiesław Gierłowski

Dzięki pośrednictwu rosyjskich bursztynników z ówczesnego Leningradu, pracującym okresowo w Japonii, od dawna docierały do mnie próbki żywicy kopalnej, wydobywanej na stokach góry Fudżi (ang. Fuji), w pobliżu miasta o tej samej nazwie. Jest ono położone w północnej części największej japońskiej wyspy Honsiu, nad brzegiem Oceanu Spokojnego.

wtorek, 14 lipca 2009 12:07

Użyteczne żywice kopalne

Kryteria kwalifikacyjne
Użyteczność żywic kopalnych jest tym opracowaniu oceniana z punktu widzenia przydatności dla celów wytwarzania kamieni jubilerskich oraz tworzenia dzieł sztuki i przedmiotów dekoracyjnych. Pomijane są możliwości wykorzystania żywic w przetwórstwie chemicznym lub jako surowców energetycznych.

czwartek, 16 kwietnia 2009 13:21

Jantar Bałtiki 2009 - targi bez kupców

W dniach 9-11 kwietnia 2009 r. odbyły się kolejne 10. Targi Bursztynu w Kaliningradzie Jantar Bałtiki. Ich organizator Baltic-Expo SA nie może mieć powodów do satysfakcji z tej edycji targów.
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2