Adam Pstrągowski

Prezes zarządu największej polskiej firmy specjalizującej się w produkcji biżuterii z bursztynem S&A SA.

Z punktu widzenia ekonomii Polska, Rosja oraz Litwa – jako sąsiedzi z rejonu basenu Morza Bałtyckiego – powinni ze sobą ściśle współpracować, by wspólnie promować bursztyn.

Mimo wielu przeciwności losu oraz niekorzystnych wydarzeń możemy uznać 2013 rok za udany.  

Tendencja na rynku jest niezmienna od trzech lat: biżuteria z bursztynem jest „out of fashion”.

Przedstawiciele lokalnej branży bursztynniczej i władze Kaliningradzkiego Jantarnego Kombinatu wyrazili ubolewanie, iż nie bierze się ich pod uwagę jako istotnych partnerów do dyskusji o promocji bursztynu.

Zapowiada się rok ciekawy i pełen wyzwań. Pierwszy kwartał na pewno będzie trudny – spadki sprzedaży będą odczuwalne w każdym sektorze rynku.
Reklama

Komentarze