plzh-CNenetdelvltnorues
Organizatorzy Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu przyzwyczaili nas do corocznej konferencji naukowej towarzyszącej temu wydarzeniu - tym razem jej tytuł brzmiał „Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej”. Wyjątkowo zorganizowano ją 17 czerwca, miesiąc przed Mistrzostwami, i w salach konferencyjnych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Sądząc po ilości uczestników, decyzja o przeniesieniu terminu i miejsca konferencji wydaje się słuszna. Wzięło w niej udział ponad czterdzieści osób, zarówno samorządowców, wykładowców wyższych uczelni, miłośników bursztynu, jak i zaproszonych nauczycieli biorących udział w konkursie Szkoła na Bursztynowym Szlaku. Jak powiedział otwierający konferencję rektor AWFiS prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński, bursztyn przed wiekami był stymulatorem do odbywania dalekich podróży kupieckich, dziś jest i może być powodem, by odwiedzać miejsca z nim związane, odnajdywać jego kontekst kulturotwórczy i podróżując, uczyć się.

Wśród referentów ciekawe punkty widzenia przedstawili między innymi:


- dr Jacek Olszewski z Polskiej Organizacji Turystycznej, który przedstawił badania dotyczące obecności Gdańska i bursztynu w ofertach krajowych biur podróży. Wynika z nich malejące znaczenie biur podróży w organizowaniu krajowego wypoczynku i wzrastające znaczenie internetu oraz niewielka obecność atrakcji związanych z bursztynem w ofertach biur.

- dr hab. Janusz Hochleitner, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, wygłosił referat „Turystyka kulturowa – potencjał i nowe możliwości rozwojowe dla promocji bursztynu”. Wyjaśniał w nim znaczenie turystyki kulturowej, największy nacisk kładąc na ponowoczesną formę turystyki, jaką jest forma uczestnicząca. Zwrócił też uwagę, że przyszłość bursztynu w turystyce należy do jego interpretatorów, którzy będą potrafili pokazać go w szerokim kontekście.

-dr Marek Jagodziński z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu opowiedział o znaleziskach bursztynu w osadzie Truso, jednym z największych portów w czasach Wikingów położonych nad Bałtykiem. Jak wynika z badań doktora Jagodzińskiego, Truso było jednym z ważniejszych miejsc obrotu i przetwórstwa wyrobów z bursztynu, w którym specjalnie wykonane bursztynowe żetony używane były jako rodzaj środków płatniczych.

- Bogdan Donke, wiceprezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej, przedstawił koncepcję budowy i organizacji Manufaktury Bursztynowej na Mierzei Wiślanej. Podkreślał, że krótkie lato nie jest dziś wystarczającym okresem do spędzania czasu na Wybrzeżu i że coraz popularniejsza turystyka ekstremalna może być także zorganizowana nad Bałtykiem, do czego bardzo nadają się jesienno-zimowe sztormowe dni – wtedy turyści mogą zobaczyć, w jakich warunkach pozyskiwany jest bursztyn.

- Interesujący referat „Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji historycznej” przedstawiła dr Izabela Lewandowska z Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przygotowane przez nią scenariusze lekcji nie tylko przybliżają sam bursztyn, ale doskonale pokazują jego ważną rolę w historii cywilizacji europejskiej. Planowane jest kontynuowanie pracy nad scenariuszami lekcji i próba ich wdrożenia w edukacji.

Ponadto na konferencji występowali także dr hab. Waldemar Moska, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS w Gdańsku („Utylitarne Aspekty Bursztynu”), dr Tomasz Studzieniecki z Akademii Europa Nostra, prezes PROT Marta Chełkowska, komisarz targów Amberif i Ambermart Ewa Rachoń, dr Jolanta Sala oraz dr Michał Makowski oraz wójt gminy Stegna Eugeniusz Wyrzykowski. Zaprezentowane na konferencji materiały w szerszej formie ukażą się w drukowanej publikacji towarzyszącej Mistrzostwom Świata w Poławianiu Bursztynu już za dwa tygodnie.

Organizatorem konferencji był Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, a współorganizatorami Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Zamiejscowy w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urząd Gminy w Stegnie.


Zdjęcia: Ewa Rachoń opowiadała o formach promocji gdańskiego bursztynu prowadzonych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (na górze). Konferencja zgromadziła liczną publiczność (na dole). Fot. Michał Kosior