plzh-CNenetdelvltnorues
Zbigniew Strzelczyk otrzymał wczoraj medal księcia Mściwoja za wybitny wkład w promocję Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu. Laudację na cześć bursztynowego laureata wygłosił Bogdan Oleszek, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

Medale Św. Wojciecha i Mściwoja II wręczono podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska, która odbyła się we wtorek w Dworze Artusa. Oba medale są honorowymi odznaczeniami przyznawanymi przez Radę Miasta Gdańska osobom prywatnym, instytucjom lub organizacjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta. Medale przyznaje dziewięcioosobowa kapituła powoływana przez Radę Miasta Gdańska. Kapituła docenia osoby, które przyczyniły się do rozwoju Gdańska w różnych dziedzinach: kultury, nauki, gospodarki oraz służby zdrowia. Co roku można przyznać nie więcej niż 6 medali św. Wojciecha i 12 medali Mściwoja II. W tym roku medale zostały rozdane już po raz 12.

Bursztynowy laureat

Laureat Medalu Mściwoja II Zbigniew Strzelczyk jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej oraz mistrzem w zawodach: złotnictwo, bursztyniarstwo oraz Mistrzem Rzemiosła Artystycznego. Od ponad 10 lat jest prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i reprezentuje skupione wokół niej środowiska we władzach Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wiele pracy poświęcał także kształceniu młodych adeptów w zawodzie bursztyniarskim. Za swe zasługi dla regionu i miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju branży bursztynniczej i promocji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu, Zbigniew Strzelczyk otrzymał Medal Prezydenta Gdańska podczas obchodów 10-lecia Izby w Muzeum Bursztynu w Gdańsku w dniu 18 czerwca 2008 roku. W tym roku mija 36 lat jego pracy zawodowej.

Medal św. Wojciecha dla Adama Koperkiewicza


W czasie tej uroczystości Medal św. Wojciecha otrzymał Adam Koperkiewicz, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, za wieloletnie kierowanie placówką oraz za szczególny wkład w przywracanie świetności gdańskim zabytkom, zwłaszcza Dworowi Artusa. Uhonorowano go również za efektywne rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz Forum Dialogu Gdański Areopag (projekt społeczny stworzony przez księży Witolda Bocka i Krzysztofa Niedałtowskiego, dedykowany cnotom i powinnościom obywatela), za skuteczne promowanie wizerunku Gdańska, w którym rozpoczęła się jedna z najważniejszych debat współczesnego społeczeństwa; debata na temat ludzkich powinności.


Zdjęcie: Awers i rewers Medalu Mściwoja II, który otrzymał Zbigniew Strzelczyk