plzh-CNenetdelvltnorues
Już po raz czwarty w Gdańsku spotkają się członkowie Światowej Rady Bursztynu. Po raz pierwszy spotkaniu będzie towarzyszyć otwarte dla publiczności seminarium na temat metod konserwacji zabytkowych wyrobów i dzieł sztuki z bursztynu.

Spotkanie członków Światowej Rady Bursztynu zostało zaplanowane na 22 - 23 maja br. w Nowym Ratuszu w Gdańsku (siedziba Rady Miasta). – Posiedzenie będzie odbywać się w ramach Święta Miasta. To kolejne po Forum Miast Szlaku Bursztynowego odbywające się w maju wydarzenie promujące Gdańsk jako Światową Stolicę Bursztynu. Zmiana terminu z marcowego na majowy pozwoli także większej liczbie bursztynników uczestniczyć w otwartej dla publiczności części – komentuje zmianę terminu spotkań Rady Robert Pytlos, jej sekretarz.

W pierwszej części zamkniętej dla publiczności Rada pod przewodnictwem Przewodniczącego prof. Ryszarda Szadziewskiego przyjmie sprawozdanie z działalności w 2008 roku. Następnie poszczególni członkowie Rady przedstawią własne prezentacje na bieżące tematy dotyczące geologii złóż, muzealnictwa i kolekcji bursztynowych, targów branżowych, wzornictwa, mody i sztuki, właściwości fizycznych i chemicznych bursztynu, inkluzji bursztynowych, tematyki związanej z bursztynem w Internecie oraz zagrożeń powodowanych niedostatecznym wydobyciem bursztynu w legalnych kopalniach.

Po raz pierwszy seminarium i publikacja


Działalność Światowej Rady Bursztynu powoli, ale jednak rozwija się. W tym roku po raz pierwszy posiedzeniu Rady towarzyszyć będzie otwarte dla publiczności seminarium na temat metod konserwacji zabytkowych wyrobów i dzieł sztuki z bursztynu. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję wysłuchać referatów, m.in. o konserwacji wyrobów społeczeństw pierwotnych, problemach zachowania cech stylowych i gamy barwnej dzieł nowożytnych na tle doświadczeń przy rekonstrukcji Bursztynowej Komnaty, zalet i wad gruntownej konserwacji dzieł nowożytnych przy zastosowaniu demontażu obiektów, naprawie i uzupełnieniu detali oraz wymianie spoiwa, a także na temat trudnego do pogodzenia celu trwałości i estetyki zabytków z koniecznością respektowania zasady minimum ingerencji w substancję zabytkową.

23 maja członkowie Rady wezmą udział w sesji wyjazdowej: odwiedzą Muzeum Zamkowe w Malborku, aby tam obejrzeć zabytki sztuki pozostające w Malborskiej Kolekcji Bursztynu, i kontynuować rozpoczętą pierwszego dnia dyskusję na temat metod konserwacji zabytkowych wyrobów i dzieł sztuki z bursztynu. Posiedzeniu Światowej Rady Bursztynu będzie także towarzyszyć kolorowa publikacja, w której znajdą się streszczenia prezentacji członków Rady i referatów wygłoszonych podczas seminarium.

Trzy lata działalności Rady

28 czerwca 2006 roku w salach gdańskiego Domu Uphagena powołano pod przewodnictwem prezydenta miasta Gdańska Światową Radę Bursztynu. Organizacja zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym obrotem surowca bursztynowego i wyrobów jubilerskich z tym kamieniem na całym świecie oraz promuje jego naturalne piękno i właściwości. Obecnie Rada składa się z 16 autorytetów naukowych z Polski, Ukrainy, Litwy, Austrii, Niemiec, Rosji i Kanady. Obecnie Radzie przewodniczy prof. Ryszard Szadziewski, kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wybrano także trójkę wiceprzewodniczących: prof. Barbarę Kosmowską-Ceranowicz z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, obecnego kuratora Bursztynowej Komnaty Aleksandra Kryłowa i geologa z Uniwersytetu w Hamburgu Wolfganga Weitschata. Do zadań Światowej Rady Bursztynu należy, m.in. opiniowanie projektów dotyczących bursztynnictwa, strategii rozwoju projektu „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” i przygotowywanie opracowań dotyczących bursztynu lub bursztynnictwa, a także opiniowanie działań naukowych, kulturalnych, edukacyjnych i gospodarczych dotyczących bursztynu.

Seminarium

Organizatorzy zapraszają na otwarte dla publiczności seminarium na temat metod konserwacji zabytkowych wyrobów i dzieł sztuki z bursztynu. Początek seminarium zaplanowano na godz. 15.00 (Sala Audytoryjna – miejsce obrad radnych w Ratuszu). Organizatorem posiedzenia Rady i seminarium jest Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy wsparciu Referatu Spraw Zagranicznych UM Gdańsk oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zdjęcie: Uczesnicy spotkania założycielskiego Światowej Rady Bursztynu