plzh-CNenetdelvltnorues
I Nagroda dla Pawła Kaczyńskiego

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE 2012 były utrzymywane w tajemnicy od obrad jury jeszcze pod koniec czerwca. Dziś poznaliśmy jego laureatów.

Jury obradowało w składzie: Katarzyna Rzehak – historyk sztuki, krytyk designu, przewodnicząca; Magdalena Kwiatkiewicz – współwłaścicielka firmy YES i właścicielka Galerii YES w Poznaniu; Zbigniew Kraska – dyrektor Galerii Sztuki Złotniczej w Legnicy; Andrzej Boss – profesor i kierownik Katedry Biżuterii ASP w Łodzi oraz Jacek Byczewski – artysta plastyk. Przyznało ono następujące nagrody:

I Nagroda Prezesa MCT – 7000 zł – dla Pawła Kaczyńskiego za pierścień „Bliźniacy”: za śmiały artystyczny gest wykonania przedmiotu „ready made” i nadanie mu nowej formy i funkcji. Za odwagę, bezkompromisowość i precyzję „cięcia”. Za oryginalność i indywidualizm pomysłu. Pierścienie „Bliźniacy” to dwa w jednym, praca genetycznie i artystycznie jednolita, wyrażona w dwóch niezależnych artystycznie bytach – pierścieniach, zaskakująco rozdzielnych, doskonale spójnych.

II Nagroda Prezesa PSP – 3000 zł – dla Magdaleny Paszkiewicz za „zestaw pierścionków – 6 sztuk” bez tytułu”: za umiejętność świeżego spojrzenia na temat. Za nowatorstwo, lekkość i wdzięk pomysłu pierścionków, które można wkładać jedne w drugie, tworząc mnogość rozwiązań i kompilacji. Za to, że autorka stworzyła rozbudowany estetycznie system biżuterii, nie biorąc do ręki palnika. Za wyrafinowaną artystycznie wizję i warsztatową konsekwencję w jej realizacji.

III Nagroda Prezesa STFZ – statuetka – dla Jolanty Gazdy za „Pierścionki dziewiarskie”: za umiejętne i przekonujące przeniesienie do biżuterii techniki z innej dziedziny, za pokazanie różnych możliwości estetycznych tej techniki i warsztatowe jej opanowanie. Za umiejętne operowanie bezkompromisową formą. Za oryginalny koncept, za subtelność, a jednocześnie siłę artystycznego języka.

Jury postanowiło przyznać dwie dodatkowe nagrody poza ustalonymi regulaminem. Są to:
- wyróżnienie firmy YES – 1000 zł – dla Jana Suchodolskiego za „Zestaw niepowtarzalnych pierścionków (każdy inny) jako komplet biżuterii, czyli pierścień rządzi”: za indywidualizm rozwiązania, które włącza odbiorcę w proces twórczy, za przerzucenie inicjatywy artystycznej „na drugą stronę”. Za pracę wyjątkowo atrakcyjną i kuszącą, pobudzającą wyobraźnię i wielowątkową;
- wyróżnienie honorowe Galerii Sztuki w Legnicy – dla Anny Fijałkowskiej za pierścionek „Gravissimum est Imperium”: za wyrafinowany koncept artystyczno-literacki, za myślenie abstrakcyjne, za umiejętność tworzenia przekazów wieloznacznych i wielopoziomowych.

Tradycyjnie już fundatorzy przyznali następujące wyróżnienia:
- wyróżnienie Galerii Otwartej – dla Jarosława Westermarka za „Pierścień Kryształy”
- wyróżnienie firmy Kociuba s.c. – dla Patrycji Włoch za pierścienie „Zjedz mnie”
- wyróżnienie firmy Arma – dla Magdaleny Kieruzel za „Samorost”
- wyróżnienie firmy Hopea – dla Jolanty Gazdy za „Pierścionki dziewiarskie”
- wyróżnienie firmy Rodent – dla Kacpra Schiffersa za „Pierścionek P1”
- wyróżnienie firmy Corundum – dla Hanny i Jacka Zdanowskich za „Pierścień”
- wyróżnienie Wytwórni Antidotum – dla Beaty Ciesielskiej za „Reflektor osobisty” .

Na tegoroczny konkurs PREZENTACJE nadesłano w tegorocznej edycji 64 prace, z czego jury zakwalifikowało aż 54. Poziom prac konkursowych został oceniony przez jurorów jako wysoki, a prace uznano za kreatywne i ciekawe.