plzh-CNenetdelvltnorues

Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz otrzymała Złotą Różę za książkę „Bursztyn w Polsce i na świecie” – została ona uznana za najlepszą polską publikację popularno-naukową w sezonie wydawniczym 2011/2012.

Autorka odebrała nagrodę 21 września podczas uroczystego otwarcia XVI Festiwalu Nauki Instytutu Książki. Fundatorem nagrody jest Instytut Książki i minister nauki i szkolnictwa wyższego, a decyzję o wyborze podejmują wraz z nimi miesięcznik „Nowe Książki” i Festiwal Nauki. Laureat otrzymuje kwiat róży – jako znak sukcesu i doskonałości.

Książka „Bursztyn w Polsce i na świecie” to dwujęzyczna, kolorowa publikacja prezentująca urodę, dzieje i szczególne właściwości bursztynu, uwzględniająca najnowszą literaturę przedmiotu. Pisana w sposób prosty i przystępny adresowana jest zarówno do osób związanych zawodowo z obróbką żywic kopalnych, jak i licznego grona miłośników tego szczególnego minerału. Omawia genezę, występowanie, nazewnictwo i obróbkę sukcynitu i innych żywic kopalnych w perspektywie światowej, historię ich obecności w naszej kulturze i związane z nimi tradycje, a także badania zawartego w kopalnych żywicach materiału organicznego.

Więcej informacji nt. książki: „Bursztyn w Polsce i na świecie”