plzh-CNenetdelvltnorues

Na targach Ambermart w Gdańsku będzie miał swoją premierę katalog  „Polska – bursztyn i biżuteria”, który będzie jednym z narzędzi promocji polskiej biżuterii na wybranych targach w ramach programu PO IG. My prezentujemy go już dziś. 

W zglobalizowanym świecie coraz trudniej o indywidualne cechy wyrobów, które zacierają się wobec potrzeby bycia w zgodzie z ogólnie panującymi tendencjami. Polska biżuteria zachowała jednak pewien charakterystyczny i rozpoznawalny rys, głównie dzięki dotychczasowym dokonaniom producentów i projektantów w dziedzinie obróbki bursztynu i srebra. Tradycje wytwórcze w tej dziedzinie są bardzo bogate, co pozwoliło zbudować uznaną w świecie silną markę polskiej biżuterii.

Fenomen tej marki, która uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na promocję na zagranicznych rynkach w ramach programu PO IG, próbowali uchwycić twórcy katalogu „Polska – bursztyn i biżuteria”. Powstał on w czterech wersjach językowych i będzie promował polską branżę bursztynniczą i jubilerską na targach we Włoszech, Niemczech, USA i Chinach. Założeniem jest prezentacja możliwie jak najszerszego spektrum dokonań polskiej branży jubilerskiej i bursztynniczej i udowodnienie, że jej przedstawiciele mają naprawdę wiele do zaoferowania zarówno w sferze projektowej, jak i produkcyjnej. Celem nadrzędnym natomiast jest ukazanie nieograniczonej kreatywności rodzimych twórców. 

Katalog powstał na zlecenie Konsorcjum „Bursztyn – skarb Polski”, które jest realizatorem projektu Ministerstwa Gospodarki.