plzh-CNenetdelvltnorues
Moneta o nominale 20 zł inkrustowana krzemieniem

W dniu 18 lipca 2012 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety upamiętniające Krzemionki Opatowskie, o nominałach: 20 zł wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze (z krzemieniem pasiastym) oraz 2 zł wykonaną stemplem zwykłym ze stopu Nordic Gold.

Obydwa nominały z wizerunkiem neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich zostały wyemitowane w serii Zabytki Kultury Materialnej w Polsce, podobnie jak wcześniej z wizerunkiem Malborka i Wieliczki. Teraz nadszedł czas na upamiętnienie prehistorycznej kopalni u podnóży Gór Świętokrzyskich. Moneta dwuzłotowa zostanie wyemitowana w 800 tys. egzemplarzy i będzie ją można kupić w cenie nominalnej. Natomiast egzemplarzy dwudziestozłotowej, zdobiona krzemieniem pasiastym, będzie tylko w 45 tys. egzemplarzy i trafi ona na aukcje internetowe NBP. Obie monety zaprojektowała Ewa Tyc-Karpińska.

1754 2

Monety zostaną wprowadzone do obiegu w środę 18 lipca 2012 r. Od tego dnia dwuzłotówkę będzie można zamienić w cenie nominalnej w kasach Oddziałów Okręgowych NBP. Natomiast moneta 20-złotowa na aukcji w systemie Kolekcjoner osiągnęła cenę 170 złotych.

Więcej informacji o aukcjach, w tym wizerunki i opis monet, znajdują się na stronie serwisu internetowego www.kolekcjoner.nbp.pl (w zakładce Aukcje) oraz na stronie www.NBP.pl (w zakładce Banknoty i monety) pod adresem: www.nbp.pl/krzemionki

Ciekawostki:

  • Prehistoryczna kopalnia krzemienia znana pod nazwą Krzemionki Opatowskie to jeden z najważniejszych zabytków kultury materialnej w Polsce i najwybitniejszy zabytek z młodszej epoki kamienia (neolitu) w Europie Środkowej. Jest świadectwem wysokiej kultury technicznej społeczności ludzkich zamieszkujących w dorzeczu Wisły przed 5000 lat, gdy nie znano jeszcze technologii produkcji brązu i żelaza.
  • Krzemień pasiasty wydobywany w Krzemionkach Opatowskich służył przede wszystkim do wytwarzania ostrzy siekier. Były one skutecznymi narzędziami pracy, niebezpieczną bronią i ważnymi symbolami prestiżu ich posiadaczy. Często składano je w grobach megalitycznych jako wyposażenie mężczyzn należących do wspólnot kultury amfor kulistych.
  • Podziemne komory z Krzemionek Opatowskich ukazują najbardziej rozwiniętą formę górnictwa krzemienia w prehistorycznej Europie. „Architektura” tych komór należy do wspaniałych przykładów osiągnięć technicznych europejskiej cywilizacji neolitycznej.
  • W podziemnych wyrobiskach zachowały się na ścianach proste rysunki wykonane węglem drzewnym z łuczyw. Najbardziej znanym jest rysunek tzw. oranta (postaci modlącej się), którego znaczenie trudno dzisiaj objaśnić. Prawdopodobnie rysunek związany był ze światem wierzeń neolitycznych górników.
  • Kopalnia w Krzemionkach została odkryta 19 lipca 1922 r. przez geologa Jana Samsonowicza, współpracującego z archeologiem Stefanem Krukowskim.

    źródło: NBP