plzh-CNenetdelvltnorues

Po raz czwarty wręczono nagrody laureatom konkursu Fundacji im. dr. Katarzyny Cieślak rozpisanego dla młodych polskich i zagranicznych badaczy w dziedzinie historii sztuki i kultury Pomorza, Warmii i Mazur. Wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników dr Jacek Bielak został jednym z dwóch laureatów głównej nagrody. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Domu Uphagena w Gdańsku 27 listopada 2009.

917_1Jak podkreślał sekretarz Fundacji dr Jacek Friedrich, poziom prac był wyjątkowo wysoki i wyrównany, do tego stopnia, że komisja konkursowa zmuszona była tajnie głosować aż dwa razy. Jednym z dwóch laureatów pierwszej nagrody w konkursie został członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników Jacek Bielak za pracę doktorską "Bursztynnictwo gdańskie od II połowy XVI do początku XVIII w. Studium z historii nowożytnego rzemiosła gdańskiego". Promotorem doktoratu był prof. Krzysztof Maciej Kowalski, a pracę obroniono w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Drugim laureatem został Arkadiusz Wagner za pracę doktorską "Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta na Warmii".

Wyjątkową laudację wygłosił prof. Jerzy Trzoska podkreślając, że praca doktorska Jacka Bielaka stanowi godne ukoronowanie wieloletnich studiów autora z zakresu historii sztuki oraz filologii klasycznej. Przedstawił dr. Jacka Bielaka jako wybitnego badacza nowożytnego bursztynnictwa regionu gdańskiego i autora pierwszej polskiej pracy doktorskiej z dziejów gdańskiego bursztynnictwa, znakomitego tłumacza tekstów łacińskich i greki dla innych badaczy, uczestnika licznych wyjazdów naukowych i seminariów. Według profesora Trzoski praca ta w istotny sposób wzbogaca faktografię gdańskiego rzemiosła, pozyskaną z archiwum berlińskiego i innych bibliotek europejskich – wypełniając poważną lukę w badaniach nad historią wytwórczości rękodzielniczej Gdańska. Jej wydanie planowane jest nakładem Fundacji na rok 2010.

Dr Jacek Bielak uzyskał w 1995 roku tytuł magistra historii sztuki, a w 1996 roku ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez szereg lat prowadził biuro Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, od 2009 roku pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.